Öppna erbjudandet - Digitalt, analogt eller blandat

Utbildningsföretag har olika fokus, så även vi. Vi tror stenhårt på den blandade utbildningen där grunden är digitalt, där vår förståelse för pedagogik och kundens affär bidrar till att skapa något bortom utbildningen. Ett lärande som gör att deltagaren på allvar kan göra mer, för att tryggheten och insikterna finns där som ett resultat av utbildningen. Vi vill aktivt bidra till den utvecklingen.

Vi producerar och utvecklar blandat lärande. I vår strävan knyter vi samarbeten med riktigt bra personer och företag och lär känna deras kurser. Allt behöver inte vara digital och vi ser att det finns en marknad för den traditionella kursen. Vi följer marknaden och erbjuder klassrumsbaserade kurser, där ni alltid kan vara trygga i att det finns en vilja att befästa kunskapen bortom kurstillfället.  

Aktuella öppna erbjudanden