top of page

Vi söker svaren på tre frågeställningar relaterat till AB04 och Tvistelösning

Hör Carl-Johan Törnros, advokat och ämnesexpert knuten till Blendify Learnings kurs Grundläggande Entreprenadjuridik reda ut några frågetecken runt tvistelösning .


Blendify har utvecklat en e-learning med lärarstöd som du går när du vill och kan. Kursen är den mest omfattade e-learning som finns idag som täcker AB04 samt de viktigaste skillnaderna i jämförelse med ABT06. Det finns även möjligheten att addera fördjupningswebinar där ytterligare fördjupning görs i rättsfall samt i de administrativa föreskrifterna (AF)


I den här filmen ger vi dig svaren på några relevanta frågeställningar runt kapitlet hävning i AB04

  • Vilka för och nackdelar finns det mellan allmän domstol och skiljeförfarande?

  • Är det möjligt att i ett avtal förskriva att alla tvister ska lösas i allmän domstol eller skiljenämnd?

  • Finns det något annat viktigt att tänka på vid tillvägagångssätt vid tvistelösning?


コメント


bottom of page