top of page

Historien om en BAS P BAS U Kurs/utbildning; fram till idag och mot AFS 2023:3


Framgångsfaktorer för framgångsrika kurser påverkas av miljön, där ett recept inte är en självklar garant för framgång på andra kursområden. Med miljö avses alla de faktorer som påverkar förutsättningarna för en kurs, där tex ett myndighetskrav är en starkt påverkande faktor, då målgruppen på så sätt blir lättare att beräkna och konjunkturkänsligheten kanske blir lägre i relation till andra kurser i ett givet marknadsläge osv.


En tillbakablick. 2016 var inget speciellt år för Byggarbetsmiljökurser mer än att marknaden hade utvecklats fullt ut i klassrumsmiljön. Kraven på utbildning för rollerna Byggarbetsmiljösamordnare Planering/Utförande (BAS P BAS U) hade varit gällande sedan 2009 och trenden var tydlig i marknaden. Kurserna blev kortare och kortare i jakten på att erbjuda billigaste priset i marknaden. Utbudet av endagarskurser exploderade och även rena webb-prov erbjöds utan tydlig utbildningsdel. Arbetsmiljöverkets gällande förslag på en BAS P BAS U Utbildning var och är fortfarande 48h, alltså mer än en vecka i klassrum.


Vi testade att erbjuda innehållet i en motsvarande +tredagars kurs som vi producerade digitalt och erbjöd till en prislapp som motsvarade det ungefärliga priset för en endags-kurs.


Inledande Lärdomar

  • Vi kunde förflytta produkten in i en annan marknad genom att erbjuda en bättre och mer flexibel produkt.

  • I takt med flera nöjda användare så expanderade marknaden

Den första kursen som jag var med att producera i tidigare anställning 2016 innebar ett "proof of concept" och några första lärdomar. När jag 2019 valde att återigen producera en BAS P BAS U kurs på Blendify Learning , valde vi en annan väg, ännu mer content och med en utvecklingspartner med större praktisk och teoretisk erfarenhet genom Bengt Sahlin än i tidigare samarbete. Även i detta fall visade sig att produkten skulle fungera.

En skillnad från 2016 till 2019 var att fler aktörer börja producera kurser. En ny trend kunde skönjas. Kortare kurser online till lägre peng. Frågan var då, är online-kurser ett race mot botten?


Vår position i detta var att vända oss till målgruppen som ville lära sig jobbet i motsats till en kundgrupp med lägre ambition, som tex erhålla ett diplom inför en upphandling.


Vi tror på en marknad som kommer utvecklas ytterligare.


  • Marknaden för olika digitala "produkter" kommer öka

  • E-learning kommer tillsammans med andra inslag utgöra framtiden dvs #blendedlearning

  • #Utbildarledarskapet kommer fortsatt vara centralt där utbildarna behöver bemästra teknik för att uppnå resultat genom mätbar inlärning inklusive #ai mm.

  • Marknaden kommer bli bättre på att urskilja sämre digitala produkter i relation till bättre genom att värdera digitala kurser med större precision (senaste release, utbildningsmål, ämnesexperter knutna till kurser, förmåga att erbjuda utveckling osv)

  • Individuell anpassning


Att få mer värme i ballongen, eller simma mot andra vatten är alltjämt en fortsatt strävan där varje miljö får utvärderas och prövas utifrån en ide om att utbildningar inte kommer se ut imorgon som idag.Samtliga våra BAS P BAS U kurser har nu fått ett nytt avsnitt .. inför kommande regeländringar


AFS 2023:3 BAS P BAS U kurs
コメント


bottom of page