EON väljer Blendify Learning, får förtroendet att utbilda alla pannoperatörer

E.ON och Blendify Learning ingår ett samarbete för att säkerställa att alla pannoperatörer är certifierade enligt nya kraven i AFS 2017:3.


Upplägget, som innehåller både digital och klassrumsbaserad utbildning är ett sätt att utbilda där deltagarna erbjuds utbildning och stöd efter behov. Fokus ligger på flexibilitet, motivation och inlärning, där Blendify Learning tar en aktiv roll i utrullningen av utbildningen.


Utbildningen berör ca 120 operatörer som under 2020 kommer utbildas och certifieras.


”Otroligt roligt och motiverande att vi som får chansen att ta ett helhetsansvar mot en kund som E.ON. Blended learning är framtiden och vi är beredda att ge våra kunder allt de behöver för att utvecklas och för att skapa framgångsexempel” Peter Bergermark, VD Blendify Learning


Valet av Blendify learning föll på ett upplägg som sätter certifieringen i fokus i kombination med ett engagemang och erfarenhet av stora utbildningssatsningar säger Torbjörn Widen.


Kontakt

Peter Bergermark

VD Blendify Learning

0706700492


Information om onlinedelen

Information om förstärkningsdag