top of page

Blendify Learning fortsätter utveckla befintliga BAS P BAS U utbildningar - Nytt avsnitt: Elsäkerhet

Arbetsmiljöområdet är i ständig utveckling och för utbildningsmakare är det naturligt att hålla sig ajour med vad som händer för att på så sätt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av befintliga utbildningar.


Anledningen till att vi valt att utveckla ett avsnitt om elsäkerhet hänger samman med att Elsäkerhetsverket under slutet 2021 drog in en föreskrift som heter ELSÄK FS 2006:1 i en ambition att i stället tydliggöra vilka arbetsmiljöregler som ska tillämpas och på så sätt skapa ett tydligare regelverk som underlättar regelefterlevnaden och ger bättre förutsättningar för effektiv tillsyn. I anslutning till detta så gav också Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket som heter Handbok om arbete vid risk för elektrisk fara


Avsnittet inkluderar

  • Elfaran

  • Statistik

  • Ansvar för elsäkerheten - från elsäkerhetslag till standarder & branschanvisningar

  • Praktiskt arbete - BAS P BAS U - vanliga risker

  • Tips på tillvägagångssätt för effektiv kommunikation


Comentarios


bottom of page