Blendify Learning – hållbar utbildning

I framtiden kommer nog en hel del vara annorlunda, saker har kanske förändrats för de måste eller för det kändes bäst så. Allt behöver bli mer hållbart och utbildning är inget undantag.


Kanske sitter vi inte och åker till ett kontor på ungefär samma tid som alla andra. Kanske åker vi mer sällan och på andra tider än idag.


I samma anda åker vi inte bil eller flyg till en utbildning. Vi kanske väljer att inte printa pärmen eller gå utbildningen på kontorstid tre dagar i rad.


Utbildning kan göras mer hållbar. I framtiden kommer kanske inte kurser och utbildningar vara lika långa, men vi kanske har lärt oss mer. Att digitalisera utbildning förkortar den. En flexiblare tillgång till innehåll och paketering gör att vi kanske kan bli mer precisa mot det som behövs i ett jobb.


AI kommer kanske i ännu större utsträckning hjälpa oss till rätt innehåll eller öva på de saker vi inte är säkra på framför sånt vi redan kan.


Vi tror att utbildning kommer ändras, för den borde och den måste. Vi tror att elevrollen ändras men kanske ändras formatet och lärarens roll desto mer. Fler behöver utbildas och fler behöver uppmuntras. Vi tror utbildningar tjänar på att sättas i ett tydligt sammanhang och kontext för att bli motiverande. Genom ett blandat lärande tror vi de bästa förutsättningarna kan skapas för lärare och elev.


En hållbar utbildning kan komma många till nytta utan ett onödigt resursutnyttande. Ett hållbart utbildingsföretag jobbar med hållbarhet framför ögat.


Vårt uppdrag är hållbar utbildning och vi vill vara hållbara med er. Det är viktigt. Vi vill vara med och förändra utbildning till en hållbar produkt som både känns bättre och är bättre.