Corona - gav ett digitalt kompetenslyft och ett härdande i att orka långa webbinarier

Corona krävde omställning fort, för många branscher. Utbildningsföretag ställde om till webinarieformat och vissa tekniska prylar för detta gick inte att få tag på, oavsett var i världen man letade. Alla skulle ha.

I dag finns de flesta utbildningar att få online, vilket är toppen. Tänk er en tillvaro utan kurser (!) Ordet online är ju brett, kanske lite förvirrande brett? Online beskriver ju att det sker online men ändå inte riktigt hur. Frågan: Är det live eller inte (?), kanske är en rimlig första fråga, för att få grepp på vad som erbjuds.


Blendify Learning gillar utbildning digital och tycker utvecklingen som sker är fantastisk då det kommer skapa tillgång för fler, om än pådrivet av en tråkig anledning. Vi tycker också att det finns mycket kunskap som passar att lära in när man själv vill och kan, därför producerar vi e-learning eller webbkurser, dvs digitala onlineutbildningar som inte sker live. Det finns ju ingen vits att sitta i realtid och lyssna på något, som skulle kunna göras när det passar en själv bättre.


Men ... vi genomför också live-events, som förstärkning till e-learning. Det gör vi både digitalt och traditionellt, men i och med att det traditionella just nu är svårare än tidigare, provar vi på att försöka blir världsmästare på live events online, för där vi kan jobba vidare med lärandet och låta kursdeltagare jobba tillsammans, men utan att härdas i onödan, dvs genom kortare event.


Grundläggande Entreprenadjuridik, är en kurs för många inom bygg, fastighet och den tekniska konsultbranschen. Vi erbjuder nu grundläggande entreprenadjuridik som e-learning med webinarier som tillval, där vi under ca 2,5 h sätter fokus på att fånga upp deltagarens utmaningar samt jobbar med mer komplicerade frågeställningar. Målsättningen? Att deltagaren ska kunna bli ännu bättre på att driva lönsamma projekt med juridiken som ett verktyg.


https://www.blendifylearning.com/kursentreprenadjuridik


Vill du lära dig mer om undersökningsplikten, styrda totalentreprenader och hur ÄTA arbeten kan påverkas genom att använda ABT06 - kolla in filmen med Advokat Carl Johan Törnros.


#blendedlearning #online #bygg #ABT06 #AB04 #undersökningsplikt #styrdatotalentreprenader #ÄTA