Förändringar BAS P/U - Förslag nya arbetsmiljöregler

Nu finns det förslag på nya arbetsmiljöregler. Inom byggsektorn kommer det framförallt att påverka ansvaret för byggherren och BAS-P. Remisstiden slutar i sommar och beslut om dessa regler förväntas senare delen av hösten 2020. Vi kommer bevaka när lagändringar slår igenom och uppdatera vår BAS P/U kurs när beslut har tagits.


Klicka här för att se hela förslaget: https://www.av.se/globalassets/filer/remisser/2020-remiss-om-regelstruktur/2020-foreskrifter/foreskrifter-om-grundlaggande-arbetsmiljoregler-vid-planering-projektering-samordning-1-2-externremiss.pdf


Kolla in vår BAS kurs online