top of page

Försenat arbete runt ny AFS-struktur. Nya regler väntas träda i kraft hösten 2024.

Nu finns en ny tidsplan och ett beslut om den fortsatta processen för arbetet med Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur framgår i ett pressmeddelande från arbetsmiljöverket.


Det blir en ny remissomgång i mindre skala och med den nya tidsplanen väntas föreskrifterna träda i kraft i början av hösten 2024. Den nya remissen innebär att tidsplanen förlängs. Arbetsmiljöverkets generaldirektör väntas nu fatta beslut om föreskrifterna våren 2023 och de väntas träda i kraft i början av hösten 2024.


Remissen går denna gång ut till parterna som ingår i Arbetsmiljöverkets centrala samråd och några till. Arbetsmiljöverket efterfrågar synpunkter på rena felaktigheter, ändringar som innebär ändrad kravnivå eller justeringar i sakinnehåll som gjorts efter remissen 2020. I remissutskicket ingår, förutom föreskriftstexterna, en paragrafnyckel, konsekvensutredningar för enskilda häften, parallelluppställningar, en remissrapport och en övergripande konsekvensutredning. Reglerna väntas träda i kraft i början av hösten 2024


Uppdaterad BAS B BAS U Utbildning 2022 - elsäkerhet inkluderat som eget avsnitt. Vanligaste betyg 10/10 - Läs mer


Comments


bottom of page