top of page

Förslag: Riktlinjer - nya betongkonstruktioner i kontakt med beredningsvatten och dricksvatten

Under september presenterades en ny rapport med förslag till riktlinjer för projektering och utförande av nya betongkonstruktioner i kontakt med beredningsvatten och dricksvatten. Bakgrunden till rapporten går att finna i att ett stort antal svenska vattenreningsverk byggdes på 1960-talet och där det finns ett behov av renovering och där utvecklingen av teknik och nya bindemedel kräver utökad förståelse runt eventuella konsekvenser.


Rapporten är sammanställd av Anders Carne på SWECO i samarbete med en rad experter där beställarna bestod av representanter från Norrvatten, Gästrikevatten, Trollhättan energi, Karlshamn energi, Östersunds kommun, Stockholm Vatten och avfall, Midvatten och Lerums kommun. I rapporten framgår att syftet med förslaget är att underlätta för både beställare, entreprenörer och konsulter att följa gällande lagstiftning och praxis utifrån olika discipliners kompetens åsyftande att optimera både projektering och produktion av nya dricksvattenanläggningar i betong utifrån flera perspektiv. Förslaget till riktlinjerna utgår från aktuell forskning och publikation som finns från angränsande projekt.


Den fulla rapporten hittar du i slutet av denna artikel. Följande personer medverkande i rapportens framtagande, via workshops, intervjuer eller på annat sätt:


Gustav Kimby, Stockholm Betongkonsult

Natalia Kupferschmidt, MBCC Group

Henry Flisell, Swecem Erik Liljeby, Skanska Martin Laninge, Peab

Jeanette Runquist, Röda Tråden Mikael Lindqvist, Creaiva Ulf Eriksson, Stockholm Vatten Lina Danielsson, Gästrikevatten Mats Engdahl, Svenskt Vatten Anders Lindvall, Thomas Concrete Group Åsa Nilsson, Cementa Birgit Friedrich, Sweco Kristian Tammo, Sweco Magnus Lindqvist, KFS Per Langefors, Sweco Mikael Jacobsson, Sweco Alexander Herlin, Sweco Joel Ericsson, Norconsult Johan Saltin, Norconsult Jonas Axeling, Betongindustri Jonas Carlswärd, Betongindustri Mikael Westerholm, Cementa Anders Carne, Sweco Björn Boberg, Sweco Catharina Andersson, Sweco Deborah Kupferschmidt, BTNG Simon Pehrson, Amphi-Tech Fredrik Carlsson, A-betong Tobias Filipsson, FLPNC_betongkonstruktioner_kontakt-med-dricksvatten
.pdf
Ladda ner PDF • 1.27MB


Comments


bottom of page