top of page

Hur är jobbet som BAS U, när folk riskerar dö av Covid 19 på bygget

Bengt Sahlin, ämnesexpert i Blendify Learnings BAS P BAS U kurser jobbade under 2020 på arbetsplatser där smitta spreds och i den här intervjun berättar Bengt hur det var att arbeta under dessa pressade och skrämmande omständigheter.


Hej Bengt, Hur var ditt 2020?

Annorlunda som för alla. I mars förstod jag och resten av Sverige att vi stod inför en pandemi. Jag arbetade i Göteborg och projektet hade besök av några italienare. Helgen efter deras besök, som jag inte var delaktig i, blev en person i min projektgrupp sjuk i influensaliknandesymtom. När jag fick reda på detta, isolerade jag mig i sommarstugan tills denna person fått beskedet att det inte var Covid 19. Men jag förstod då att det här kommer bli något allvarligare än en vanlig influensaepidemi och så blev det.


Jag jobbade i två andra projekt under 2020 ett joint venture och ett med utländska ägare. Instruktionerna i båda fallen var att göra riskbedömning och följa myndigheternas instruktioner. Anslag sattes upp och instruktioner utformades. De som kunde jobba hemma gjorde så och vi glesade ut. Utländsk personal skapade utmaningar med folk som inte kunde resa hem eller resa till Sverige. Skiftlag i Sverige fick jobba mycket övertid för att kompensera. En del avslutade sin anställning för att åka hem till sina familjer. Senare delen av våren och sommaren rullade på utan större avbrott


Kan du nämna någon rutin specifikt som kom ut av våren?

Ja en operativ rutin handlade om smittspårning, något vi aldrig gjort förut. Rutinen var att när en arbetstagare fått symtom, så genomfördes smittspårning oavsett det fanns ett positivt svar på Covid-19. En beskrivning över personens resor upprättades för att ev. kunna se var en smitta kan ha skett och vilka andra arbetstagare som kunde bli berörda.


En annan rutin på bolagsnivå var att vi började rapportera antal smittade eller personer med smittspårning och symtom.


Hur blev hösten?

Hela situationen i Sverige lugnade ner sig under sommaren. När vi kom fram i början på september började vi få signaler om att personal arbetade i projektet, trots att de var sjuka. Smittan sprider sig snabbt, när man åker i små bilar eller arbetar i ett trångt utrymme. De varningssignaler vi fick togs allvar och vi startade omedelbart med ytterligare informationsinsatser.


Hur påverkade detta behovet av ytterligare åtgärder?

Vi började mäta kroppstemperaturen med att skanna temperaturen på pannan. Något som genast ledde till ökad förståelse och några stannade hemma på grund av de symtom de hade. En helg brakade det loss efter en person testat positivt för Covid. Detta ledde till att en del personal åkte till Drive-in testning. Vi beslutade då att kalla på en läkarcentral att komma för att på plats ta PCR tester på skiftlagen. Alla med symtom eller positiva tester isolerades på sina hotellrum. Obligatoriskt munskydd infördes. Utglesning av personal genom att alla som kan jobba skulle göra detta hemifrån heltid eller deltid.


Vi beslutade också att inga flera arbetstagare skulle få komma in på arbetsområdet om de inte ansågs friska. Detta innebar att en vaktkur installerades utanför grinden med en vakt som gjorde kroppstemperaturmätning, men också kollade ID06 eller ID kort samt att personen fyllde i en hälsodeklaration och visade upp en PCR test eller fyllde i en

resedeklaration.


För att arbetstagaren sedan skulle få tillstånd att jobba, en vecka i taget, så var personen tvungen att få ett arbetstillstånd av någon speciellt utpekad person. Detta arbetstillstånd måste sedan förnyas varje vecka.


Vi förbättrade också hygienrutinerna så att ytor som personal tar på har blivit desinfekterade. Under några veckor ökade antalet positivt testade. Inom ett par veckor hade ett nittiotal testats och det visade sig att hälften var positiva för Covid-19. Två personer blev inlagda på sjukhus.


Oj oj, vilken situation. En situation som måste ha skapat mycket känslor?

Ja verkligen. Nytt, okänt. Efter fyra veckor så kunde inga nya fall upptäckas och alla sjuka började bli friskskrivna och återvända till arbetsplatsen. Testningar fortsätter dock då flera som inte testats positivt skulle resa till sina hemländer och det krävdes reseintyg efter PRC test för att få resa. Dessa tester lär fortsätta ända tills alla är vaccinerade. Genom en daglig rapportering så kunde företagets styrelse hålla sig underrättad om situationen och snabba beslut om åtgärder vidtas. Efter nästan 8 veckor så kunde man säga att arbetsplatsen var fri från Covid-19 men det är en fortsatt risk för att det uppstår en smitta igen även om den nu är betydligt lägre då flera redan haft infektionen samt att kontrollen fortsätter av de anställda ytterligare någon månad.


Grundkurs BAS P/U


Uppdateringskurs BAS P/U


Comments


bottom of page