top of page

Miljöförbättrad betong-uppdatera dig & bidra till minskat klimatavtryck(!) Uppdaterade kurser

Utvecklingen har tagit stora steg senaste åren och fokus har aldrig varit större mot framtiden med målet att göra betongtillverkning CO2 neutralt. Mycket går att göra på vägen och Blendify Learning har för att bidra i denna riktning utvecklat ett nytt utbildningsblock (Klimatförbättrad betong och kontruktioner) som görs tillgänglig i samtliga betongutbildningar (Betong klass 1, Betongklass 2 och Betongklass 3).


Utbildningsblocket inkluderar bland annat:


Varför man ska använda klimatförbättrad betong
Hur man klimatoptimerar en byggnad
Planering och val av betong
Reduktionsnivåer och tabeller
Krav från beställare
Vad säger dagens regelverk och standarder?
Framtidsutsikter
Klimatförbättrad betong i praktiken

Vad tycker kunderna om Blendify Learnings betongkurser? Kolla här

Följ oss gärna på sociala medier!


Comments


bottom of page