Utbildarledarskap & affärsmannaskap - läreffektskapande förmågor

En artikel om varför utbildningsupplägget för EONs pannoperatörer blev en framgång för alla parter.


EON Värme har under 2020 utbildat samtliga operatörer verksamma på någon av anläggningarna i Stockholm, Norrköping, Örebro och Malmö, där nu majoriteten är godkända av certifieringsorganet Dekra. Ett uppdrag som Blendify Learning AB vann som helhetsleverantör. Ett uppdrag som inneburit leverans av webbutbildning, ett utbildarledarskap av det blandade upplägget med fysisk förstärkningsdag (som pga av Corona blev webinarbaserade) samt certifiering. Ett samarbete som inneburit nära samverkan med HIFAB DU Teknik och Dekra Industrial.


Vad gjorde samarbetet framgångsrikt

  • Krav på genomgången webbkurs

  • Ett krav på 80% rätt på alla övningsfrågor kopplat till kapitlen

  • Ett krav på deltagande i förstärkningsdagar

  • Tillgång till statistik för ledning och coachning gentemot deltagare

  • Tillgång till lärarresurser genom plattformen

  • Ett ledarskap hos kunden att leda i enlighet med upplägget

  • Justering av kursinnehåll baserat på utfall från skrivningsresultat

  • Utveckling av kursinnehåll löpande

  • Partnerskap mellan kund och leverantörer


Upplägget innefattade ett grundgenomförande med ytterligare ett tilläggspaket som vid behov skulle genomföras i de fall grundupplägget inte ledde fram till godkända operatörer. Ett upplägg som villkorat skulle belasta Blendify Learning kostnadsmässigt i de fall åtaganden var uppfyllda av EONs personal. En prestationsbaserad modell, där marginalerna blev bättre ju bättre upplägget levererade önskat resultat.


Resultat har varit väldigt fint där vissa skrivningsomgångar väl passerat 90% godkända operatörer.


Att med en kund kunna utforma utbildningsupplägg som ställer krav på både utförare och beställare är en ynnest. Att blanda digitala utbildningsdelar med fokus på att möta deltagare är något väldigt spännande. Att ta en risk baserat på en tro på uppläggets styrka och sedan komma ut med fötterna ner och huvudet upp är stärkande.


Strävan fortsätter att utveckla bra flexibla utbildningar med bästa resultat till lägre kostnad.


Peter Bergermark

VD Blendify Learning