Utbildning förändras - utbildarens roll i ett nytt paradigm

Utbildning handlar om ledarskap, där framgång mäts i hur väl deltagaren utvecklas. Vägen till framgång påverkas av förmågan att möta och utveckla elevens kunskapsnivå och motivation.


Ledarskapet kan axlas av olika roller och det kan ske internt eller med stöd av externa resurser. Oavsett om det är en utbildare, en chef eller kanske en utbildningsledare så är det viktig att komma i ett bra läge för dialog och insyn gentemot deltagaren, för det är genom den förståelsen som rätt typ av stöd kan ges. Ett krävande jobb, som avsevärt kan underlättas med hjälp av moderna verktyg. Blendify Learning handlar om att skapa digitala utbildningar där ledarskapet ska kunna få fullt utrymme.


Vi ser framför oss att utbildarrollen kommer utvecklas mot att vara än mer tillgänglig och flexibel, där läraren lättare kan närma sig eleven i kritiska lägen i lärprocessen. Genom ökad förståelse och tillgång till teknik kan sedan nya lärsituationer skapas och blandas, digitala såväl som analoga. Denna utveckling vill vi ta ledning på.


Att nyttja stor del av tiden att gång på gång upprepa ett innehåll i ett klassrum tror vi inte på. Att i dialog möta kursdeltagaren utifrån deras läge i relation till ett lärmål, det tror vi på.


Blendify Learning är nästa generations utbildningsföretag som helt och fullt utgår från ett digitalt innehåll där vi skapar ett flexibelt lärande. Inte e-learning, inte bara klassrum utan en mix utifrån förutsättningarna, drivet av ett önskat lärmål.


Vår ambition är att alla kursdeltagare ska “sitta längst fram i klassrummet” och att långsiktig effekt är framtidens ledande urvalskriterie.