top of page

Vad vi tänker och hoppas med kursen "Ny som chef - Utveckling bortom klassrumskursen

Med inspiration från globala ledarprogram från några av världens bästa skolor har Blendify Learning börjat utveckla en suit av ledarprogram/kurser med lite olika målsättningar där en kurs heter "Ny som chef - grundläggande ledarskap. En övergripande bärande tanke är att det ska bli mer individuellt och tillgängligt över tid, då forskning visar att individuellt lärande är den mest effektiva pedagogiska approachen, dvs ger bäst resultat.


Vi tänker så här:


... att vi börjar i den enda som skapar förutsättningar för personen att blir bättre; genom kunskap, individuellt fokus och tillgången till utveckling och stödresurser över tid... för där borta sker utvecklingen av färdigheter.


... vi inkluderar kunskapskontroller och ett slutprov - som man kan göra 1000 gånger om man så vill. Poängen är att vi uttrycker ett #utbildningsmål och som vi gärna vill ser att vi når #zeropressure#neverlooseface#kontrollersomendelavinlärningen


... vi inkluderar en personlig handlingsplan som en del i kursen som med fördel kan användas som underlag vid de #coaching-tillfällen som ingår i kursen. 3 stycken live coaching möten utöver ämnesexpert i plattform för feedback på inlämningsuppgifter och generellt stöd.


... vi inkluderar en självskattning som sedan kan skickas till valfritt antal respondenter #360 om så vill, dvs till överordnad, underordnad och sidoordnad.


Vi hoppas

  • Att vi genom denna satsning kan att bidra till utveckling av ledarskapsutbildningar och dess effekt.

  • Att vi ska bidra till utveckling av ett #utbildarledarskap som med all tillgänglig teknik, förståelse för individen, gedigen kunskap och erfarenhet i ämnet ska kunna leda mot en individuell utveckling som alla dagar i veckan når längre än klassrummet.

  • Att vi skapat en plattform där kunder kan välja från en innehålls-nettolista för att genom det egna behovet forma en ny bruttolista, som möter aktuellt behov och där vi utvecklar kompletterande innehåll tillsammans.

  • Att vi får möjlighet att mötas livs levande i fysisk miljö för träning av ledarskapsförmågor

  • Att ledarskap blir ett ämne lika självklart att repetera som elsäkerhet. För dåligt ledarskap är inte ofarligt.


Vi hoppas därför vi vill det bästa för kursdeltagaren. Dennes framgång, vår framgång. Enkelt och motiverande.Comentarios


bottom of page