top of page

Allmänna villkor

Bakgrund

Blendify Learning AB erbjuder kurser och workshops, online och i klassrum (fysisk utbildning), och andra tjänster kopplat till utbildning och kunskapsutvärdering. Kurser och tjänster avses primärt till företagskunder men privatpersoner erbjuds också köpa utbildning och andra tjänster. För aktuell information om Blendify Learning AB:s tillgängliga erbjudande se hemsidan www.blendifylearning.com

Om Blendify Learning AB

Kurser och tjänster tillhandahålls av Blendify Learning AB (”Blendify Learning”, ”Vi” eller ”Oss”) med organisationsnummer 559195-5454.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll i kurserna är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av utbildningar och tjänster innehas eller har licensierats av Blendify Learning AB. Blendify Learning AB ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för privat eller personligt bruk, ej för något kommersiellt ändamål. 

Ändringar och uppdatering i kursprogram 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram då alla våra kurser genomgår en kontinuerlig utveckling för att möta kunder och ändringar i lagstiftning mm.

Force Majure

Blendify Learning AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas pga föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Företaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Integritetspolicy 

Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår Integritetspolicy, klicka här

Utbildning

Avgifter / Tillgång

Köp faktureras vid inkommen beställning med en 20 dagars betalningsbetingelse. Onlinekurser görs tillgängliga innan betalning erlagts senast 24h efter anmälan gjorts.

Bekräftelse fysisk utbildning

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig senast nästkommande vardag. 

Kallelse fysisk utbildning

Två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Inställd fysisk utbildning 

Blendify Learning förbehåller sig rätten att ställa in kurser. Inställd kurs meddelas senast 10 dagar innan kursstart.

Ändringar i kursformat

Blendify Learning AB förbehåller sig rätten att ändra utbildningsformat pga av att utveckling skett av innehåll mellan bokningstillfälle och faktiskt fysiskt/hybridtillfälle. Tex kan en fyra dagars utbildning bli tre om Blendify kan erbjuda motsvarande innehåll på annat sätt, tex genom filmad lektion eller e-learning. Access till ämnesexpert genom plattform är oförändrat.

Kursavgift 

Kursavgiften inkluderar utbildningsinnehållet och eventuellt utbildningsmaterial för kursen. I vissa fall finns alternativ till kursupplägg som kan påverka prisbilden. Vid förekommande fall anges det på kurssidorna. 

I de fall måltider ingår tillkommer kostnad för det. 

Alla priser angivna är ex moms.

Avbokning/Ångerrätt

För företagskunder är köpet av onlinekurser bindande i samband med beställning.

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett.

För fysiska utbildningar gäller branschens standardregler för avbokning där 50% av kursavgiften debiteras vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften samt kostnaden för måltider vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

För övriga tjänster gäller 30 dagars avbokning. Vid avbokning senare än 30 dagar debiteras 100% av avgiften. 

Outnyttjad kursplats eller annan tjänst kan övertas av annan person. 

Användning av lärplattform

Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. Blendify Learning AB äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid onlinekurs 

Du har som grund tillgång till köpt utbildning under 4 månader från köptillfället. Kurslängden kan förlängas till 8 månader mot en avgift på 50% av kursavgiften. Avvikande tillgänglighetstider kan förekomma för vissa produkter eller genom avtal med kundföretag. I förekommande fall framgår det på respektive kurssida. 

Tentamen / omprov

I de kurser vi har skriftlig tentamen ingår en provskrivning i kursavgiften. I de fall omprov behöver ske så utgår en avgift på 750 kronor per omprov. Företaget erbjuder 1 omprov per kurs. Vid behov av ytterligare omprov erbjuds individuell prövning enligt offert.

Nöjd-kund-garanti - onlineutbildningar

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som håller högsta klass. Därför får du som kund en nöjd-kund-garanti på våra onlinekurser. Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, hör av dig till oss inom 5 dagar så ger vi dig pengarna tillbaka. Nöjd kund garantin gäller för icke avslutade kurser, dvs kurser där slutprov ej genomförts.  

bottom of page