top of page
Elsäkerhet Instruerad elkunskaper.jpeg

Elsäkerhet vid arbete - Icke elektriker / Instruerad online / Webbutbildning
 

En kurs som riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller intill en elektrisk anläggning och behöver förstå hur att arbeta säkert och hur  elsäkerhetsarbetet är organiserat. En kurs för dig inom bygg, anläggning, måleri, solpanelsinstallation, rengöring, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete mm

Nöjd-kund-garanti*

Om kursen - Elsäkerhet vid arbete - Instruerad +

Den här kursen vänder sig till personal utan elutbildning som ska arbeta i en anläggning där det finns elektriska risker. Genom kursen får du kunskap om de elektriska riskerna, t.ex. vad en strömgenomgång innebär och vilka konsekvenser det får.

Den här kursen är framtagen för att svara upp mot de arbetsmiljömässiga krav som åligger arbetsgivare och anläggningsinnehavare.

Arbetsgivare och anläggningsinnehavare är enligt lag, förordningar och föreskrifter skyldiga att göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och som elanläggninginnehavare är du ansvarig för att anläggningen och den elektriska utrustningen är säker, både att arbeta i och att vistas i.

För att kunna svara upp mot dessa krav finns en standarder, branschanvisningar och rekommendationer/krav från elsäkerhetsverket/arbetsmiljöverket. Denna kurs är inspirerad av, och samlar väsentliga innehållsdelar från:

 

 • ESA - Elsäkerhetsanvisningarna

 • SS EN 501110-1

 • Handboken från arbetsmiljöverket & elsäkerhetsverket - Arbete vid risk för elfara. 

Efter genomförd kurs och godkänt slutprov kan du visa upp ett utbildningsbevis på att du har kunskapen som krävs för att utföra arbete säkert eller jobba säkert i en miljö där det finns en elfara, genom en förståelse och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Kursen är 100% online och kursinnehållet består av en variation av textstycken, filmer och övningar. Kursen innehåller närmare 100 kunskapsfrågor som kan som alla delar i kursen repeteras hur många gånger som helst. 

Starta direkt
Online
Pris ex moms 1900 kr

Sagt om kursen - Kursreferenser

"Jag tycker kursen var lärorik och innehöll relevant information. Den speglar verkligheten på ett bra sätt."

Mattias Hedman - AGN Haga AB

"Generellt bra kurs!"
Marcus Lindegren - COWI AB

För vem

Kursen vänder sig till alla yrkeskategorier som ska arbeta där det finns risk för elektrisk fara, exempelvis maskinförare, byggare/anläggare, arbetsledare, platschefer med flera.

Kursmål

Förståelse för risker med elektricitet och kunskap om hur man förebygger dessa. Förståelse för hur arbetet med elsäkerhet är organiserat och hur det ska bedrivas i praktiken.

 

Ur innehållet

 • Elfaror & Olyckor

 • Arbetsmiljö 

 • Säkerhetskultur

 • Lag, föreskrifter och tillämpningar

 • Organisation, roller och ansvar

 • Kommunikation

 • Riskbedömning & hantering

 • Skötselåtgärder

 • Arbetsmetoder

 • Uppmärkning

Hur går det till?

 • När du bokar dig på kursen får du (Inom 12 timmar - Under kontorstid i regel inom 1h) ett e-mail med instruktioner och inloggningsuppgifter till kursportalen.

 • Du går kursen när och var du vill på datorn eller i telefonen.

 • Under hela kursen har du tillgång till vår erfarne ämnesexpert om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.

 • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor.

 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ett kursintyg.

*Nöjd-kund-garanti

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som håller högsta klass. Därför får du som kund en nöjd-kund-garanti på denna kurs. Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, hör av dig till oss inom 5 dagar så ger vi dig pengarna tillbaka.

Kontakta oss gärna om du har frågor
bottom of page