Integritetspolicy

Blendify Learning AB värnar dig som kund och din integritet. Vi samlar in information för att kunna erbjuda och administrera våra utbildningar. Vi är transparenta med vilken information vi samlar in samt hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Vi följer givetvis EU:s förordning 2016/679 (GDPR) i samband med hantering av dina personuppgifter.

 

Vårt förhållningssätt:

Vi använder oss av intresseavvägning som rättslig grund för registrering av dina uppgifter. Detta sker i samband med skapandet av kontaktlistor i syfte att marknadsföra, vid bokning av kurs och anmälan till nyhetsbrev.

Vi behandlar e-post, namn, telefonnummer, adress till ditt jobb, titel, befattning, intresse i våra kurser och tjänster, personnummer vid certifieringar och köphistorik.

Ändamålet för vår datalagring är att upprätthålla och etablera kundrelationer. Vi hanterar bara dina uppgifter internt och skulle tredje part behöva uppgifter i samband med till exempel certifieringar upprättas biträdesavtal där era uppgifter skyddas för bland annat vidare spridning.

Uppgifterna används i samband med kursanmälan, genomförandet och efterbehandling av kurs samt vid marknadsföring om aktuella erbjudanden. 

Dina rättigheter:

Är du registrerad hos oss har du rätt att:

  • Få ut de personuppgifter vi har registrerade på dig

  • Få felaktiga personuppgifter rättade

  • Rätt till begränsning av användning av dina personuppgifter

 

Vem är personppgiftsansvarig?

Blendify Learning AB  är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i vårt register. Du kan kontakta oss på info@blendifylearning alternativt telefon 0734645500.

Den som anser att ett företag bryter mot Personuppgiftlagen - GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionen.se.