Grundläggande Entreprenadjuridik - onlinekurs

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06

Om kursen

Kursen grundläggande entreprenadjuridik är en kurs med målet att du ska få bättre förutsättningar till lyckade affärer, genom att förstå AB 04 och ABT 06 bättre. 

Kursen går igenom de olika kapitlen i AB 04 och sätter fokus på avgörande delar som kan påverka din lönsamhet och minska din riskexponering. 


Standardavtalen, AB för utförandeentreprenader och ABT för totalentreprenader, är tillsammans de viktigaste regelverken, där AB 04 också påverkar entreprenaden.

Kursen varvar text med speakerstöd, filmer och övningsuppgifter, där du vart som helst i kursen kan kommunicera med kursledaren om det dyker upp frågor

För vem

Kursen riktar sig till dig som är i en ansvarsbefattning eller påväg in i en, där förståelsen för juridik i projektets olika faser är viktig för att kunna tänka och agera på ett optimerat sätt utifrån tid, resurser och kvalitet.

 

Du är sannolikt i bygg- och anläggningsbranschen som är beställare, entreprenör, besiktningsman eller i en annan roll där du kommer i kontakt och tillämpar AB04 och ABT 06.  

Under produktion
Online
Delta gratis i pilot?

Kursmål

Målet med kursen är att du ska kunna agera aktivt inom den juridiska ram som är satt för projektet för att optimera utfallet, detta genom att lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har i din roll

Ur innehållet

 • Avtalslagen

 • Upphandling och entreprenadformer

 • ABK 09

 • AB 04

 • Omfattningen av kontraktsarbetena

 • Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mängder

 • Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

 • Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

 • Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser

 • AB-U 07 för underentreprenörer

 • Besiktningsregler bl.a. slutbesiktningens rättsverkan

 • Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07

 • Rättsfallsreferenser

 • Förväntade ändringar i kommande AB20 i jmf med AB04