Förstärkningsdag Certifierad pannoperatör - komplement till onlinekurs

En dag med fokus på certifieringsprovet - i klassrum eller som webinarie - Nya bokningsbara tillfällen

Om förstärkningsdagen

Som komplement till vår webbkurs så erbjuder vi en utbildningsdag med fokus på de viktigaste delarna i certifieringskursen och erfarenheter från de som tidigare genomfört certifieringsprovet. Tanken är att tillsammans fördjupa oss i frågeställningar och kunskapsdelar för att öka din chans till godkänt resultat på skrivningen. 

 

I anslutning till dessa kurser kan vi arrangera skrivning av certifieringsprov i samverkan med ackrediterat certifieringsorgan. Kontakta oss för mer information om anpassade upplägg.

Sagt om kursen / Statistik

83% anser att våra webinarier slog deras förväntan

Genomsnittsbetyg på våra webinarier, heldag är 4.0 på en femgradig skala

Webinarietillfälle 17 & 24 juni
Online
Pris 2900 kr

Kursmål

Målet med kursen är att ge deltagaren en säkerställd förståelse runt de kunskapskrav som ställs i AFS 2017:3 och en möjlighet att stärka sitt eget kunnande mot dessa. 

För vem

Kursen vänder sig till i första hand till dig som gått vår onlinekurs och som har ambition att certifiera dig i kategori 1-4, men passar även du som ser ett behov av att uppdatera kunskaperna inför certifieringsskrivningen.

Ur innehållet

Kursdagen kommer innehålla teoriavsnitt och diskussioner som är relaterade till utbildningskraven i AFS 2017:3 bilaga 2 enligt nedan.

 • Ha kunskaper om kraven för pannor i dessa föreskrifter:

  • Fortlöpande tillsyn

  • Pannans livslängd

  • Kontroll

  • Övervakning

 • Känna till de grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling.

 • Kunna ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi.

 • Kunna beskriva hur pannan och de huvudkomponen- ter som är förbundna med pannan fungerar.

 • Ha grundläggande kunskaper om de risker som finns vid start och stopp av en panna.

 • Ha grundläggande kunskaper om de risker som finns med eldning av olika bränslen.

 • Kunna beskriva och förstå en pannas övervaknings- och säkerhetsutrustning, varför de finns, hur de fungerar och vilka åtgärder som ska vidtas när de aktiveras.

 • Ha kunskaper om de nödsituationer som kan upp- komma vid användning av pannor och hur en pannoperatör ska agera vid dessa nödsituationer.

 • Känna till krav vid ständig och periodisk övervakning.

 • Ha kunskaper om egenskaper hos ånga samt vatten och olja som hanteras över 110°C.

 • Veta vilka särskilda risker som finns vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd och hur dessa risker förebyggs.

 • Veta hur de styr- och reglersystem som säkerställer att pannan hålls inom tillåtna värden fungerar.

 • Känna till vad som skiljer säkerhetsrelaterade och säkerhetskritiska larm från övriga larm.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor

073-464 55 00