Förstärkningsdag Certifierad pannoperatör - komplement till onlinekurs

En dag med fokus på certifieringsprovet - i klassrum eller som webinarie

Om förstärkningsdagen

Som komplement till vår webbkurs så erbjuder vi en utbildningsdag med fokus på de viktigaste delarna i certifieringskursen och erfarenheter från de som tidigare genomfört certifieringsprovet. Tanken är att tillsammans fördjupa oss i frågeställningar och kunskapsdelar för att öka din chans till godkänt resultat på skrivningen. 

 

I anslutning till dessa kurser kan vi arrangera skrivning av certifieringsprov i samverkan med ackrediterat certifieringsorgan. Kontakta oss för mer information om anpassade upplägg.

Sagt om kursen / Statistik

83% anser att våra webinarier slog deras förväntan

Genomsnittsbetyg på våra webinarier, heldag är 4.0 på en femgradig skala

Som företagsintern
Webinar

Kursmål

Målet med kursen är att ge deltagaren en säkerställd förståelse runt de kunskapskrav som ställs i AFS 2017:3 och en möjlighet att stärka sitt eget kunnande mot dessa. 

För vem

Kursen vänder sig till i första hand till dig som gått vår onlinekurs och som har ambition att certifiera dig i kategori 1-4, men passar även du som ser ett behov av att uppdatera kunskaperna inför certifieringsskrivningen.

Ur innehållet

Kursdagen kommer innehålla teoriavsnitt och diskussioner som är relaterade till utbildningskraven i AFS 2017:3 bilaga 2 enligt nedan.

 • Ha kunskaper om kraven för pannor i dessa föreskrifter:

  • Fortlöpande tillsyn

  • Pannans livslängd

  • Kontroll

  • Övervakning

 • Känna till de grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling.

 • Kunna ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi.

 • Kunna beskriva hur pannan och de huvudkomponen- ter som är förbundna med pannan fungerar.

 • Ha grundläggande kunskaper om de risker som finns vid start och stopp av en panna.

 • Ha grundläggande kunskaper om de risker som finns med eldning av olika bränslen.

 • Kunna beskriva och förstå en pannas övervaknings- och säkerhetsutrustning, varför de finns, hur de fungerar och vilka åtgärder som ska vidtas när de aktiveras.

 • Ha kunskaper om de nödsituationer som kan upp- komma vid användning av pannor och hur en pannoperatör ska agera vid dessa nödsituationer.

 • Känna till krav vid ständig och periodisk övervakning.

 • Ha kunskaper om egenskaper hos ånga samt vatten och olja som hanteras över 110°C.

 • Veta vilka särskilda risker som finns vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd och hur dessa risker förebyggs.

 • Veta hur de styr- och reglersystem som säkerställer att pannan hålls inom tillåtna värden fungerar.

 • Känna till vad som skiljer säkerhetsrelaterade och säkerhetskritiska larm från övriga larm.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor