top of page

AMA Anläggning 23 / MER 23
Grundkurs + 

En onlinekurs som går bortom vad som ofta ingår i en AMA grundkurs, allt för ökad praktisk nytta för dig som deltagare. 
Tillgång under 12 månader inklusive uppdateringar. En bra deal tänker vi, för lärande över tid.

AMA Familjen.png

Om kursen

Är du medveten om att ditt kontrakt förmodligen refererar till AMA och att det är viktigt att följa dess riktlinjer? Vår grund- och fördjupningskurs hjälper dig att korrekt tolka kontrakts- och bygghandlingar. De flesta bygg- och anläggningsprojekt använder AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) som referensverk genom att koppla samman handlingar såsom beskrivningar och de administrativa föreskrifterna (AF-delen) med AMAs texter. 

 

AMA fungerar som ett verktyg där beställaren kan klart och tydligt definiera vad som förväntas produceras och fastställa krav gällande utförande, material och kontroll. Genom en strukturerad och mätbar kravställning av det som ska byggas skapas enhetliga och hanterbara handlingar, vilket är nödvändigt för effektivt arbete och för att underlätta kommunikationen. Dessutom fungerar AMA som ett hjälpmedel för entreprenörer att förstå vad de bör inkludera vid kalkyleringen av sina anbud.

 

AMA Anläggning 23 / MER 23 Grund + kommer att lära dig att använda AMA-systemet och dess struktur på rätt sätt, denna kompetens kommer vara ovärderlig vid framställning och tolkning av förfrågningsunderlag och under hela kontraktstiden.

Kursen ger dig en genomgång av AMA:s ursprung, dess struktur med koder och rubriker, samt hur den bör användas med hänsyn till olika regler såsom pyramidregeln, företrädesregeln, sambandsregeln samt rekommenderade beskrivningar. Kursen tar även upp publikationer som t.ex. RA (Råd och Anvisningar), MER (Mät- och ersättningsregler) och AMA-nytt.

 

Vi analyserar AMA:s roll inom byggprocessen och utforskar samordningen mellan olika aktörer. Gällande regelverk, avtal och användbara verktyg inom byggprocessen tas upp för att ge en översiktlig förståelse. Kursens upplägg varierar mellan teori och praktiska övningar för att ge en heltäckande inlärningsupplevelse. Kursen kombineras med fördel tillsammans vår kurs inom Entreprenadjuridik, där fokus ligger på standardsavtalen AB04/ABT06. 

AMA-Online, AFA AMA 21, AMA Anläggning 23, RA 23 och MER 23 ingår inte i kursen men rekommenderas. Dessa hittar du på www.byggtjänst.se/AMA

Pris ex moms 1900 kr

Sagt om kursen

Vad har du uppskattat med kursen?

"Tycker kursen var Bra, lätt att förstå"
Jörgen Angelström - Ameahcon Infra AB

"Information som kan användas på jobbet"
Artur Lysio - Lacol AB

"Layouten och innehåll"

Amy Åkerlund -Treeline Norr AB

"Att man kunde få den uppläst"

Lars-Åke Korpinen - AFRY AB

För vem

Kursen vänder sig till dig som vill få en stabil grundförståelse för AMA och strukturerna för att på så sätt kunna hitta rätt i ramverket. Kursen är för dig som både jobbar i beställareled (Projektering, kalkylering, ledning) och som entreprenör.   

Kursmål

 • Efter slutförd kurs ska du vara bekant med AMA ramverkets roll genom hela byggprocessen. 

 • Du ska även kunna definiera och förstå AMA-systemets kopplingar gentemot våra branschspecifika standardkontrakt inom byggsektorn. 

 • Du ska ha fått en grundläggande kunskap inom regelverket AMA och även bli bekant med några av de viktigaste och styrande reglerna i systemet.

 • Du ska fått en inblick i AMA-systemets mät- och ersättningsregler.

 • Förstå vilka kontraktskrav som bör beskrivas i de Administrativa Föreskrifterna respektive i Mängdförteckning/Teknisk beskrivning.

 • Ha fått en förståelse för de viktigaste nyheterna från uppdateringarna i AMA Anläggning och MER 20 och den senaste utgåvan AMA Anläggning 23 och MER Anläggning 23.

Ur innehållet

 • AMA-systemet och dess grundstruktur

 • När gäller AMA och hur åberopar vi regelverket 

 • De Administrativa Föreskrifterna (AF)

 • De administrativa kraven i AF (koppling mot AMA/MER)       

 • AMA Anläggning 23 Tillämpning

 • AMA Anläggning 23 Teknisk beskrivning

 • AMA Anläggning 23 Trafikverkets kravdokument/publikationer

 • AMA Anläggning Massdisposition - Fall/case

 • MER Anläggning 23 Mät- och ersättningsregler

 • MER Anläggning 23 Exempel på principer för mätning

 • MER Anläggning 23 Hantering av beskrivningar och mängdförteckningar 

 • MER Anläggning 23 Koppling till mät- och ersättningsregler

 • Vanliga felaktigheter i förfrågningsunderlag

 • De viktigaste ändringarna i AMA/RA/MER 20

 • De viktigaste nyheterna i AMA/RA/MER 23

AMA Familjen.png

Hur går det till?

 • När du bokar dig på kursen får du (Inom 12 timmar - Under kontorstid i regel inom 1h) ett e-mail med instruktioner och inloggningsuppgifter till kursportalen.

 • Du går kursen när och var du vill på datorn eller i telefonen.

 • Under hela kursen har du tillgång till vår erfarne ämnesexpert om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.

 • I slutet på kursen finns en kortare kunskapskontroll. När du har klarat det provet kan du ladda ner ett kursintyg.

*Nöjd-kund-garanti

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som håller högsta klass. Därför får du som kund en nöjd-kund-garanti på denna kurs. Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, hör av dig till oss inom 5 dagar så ger vi dig pengarna tillbaka.

*Prisgaranti

Hittar du en kurs som motsvarar vår AMA- kurs online till ett lägre pris, så möter vi det priset. Detta gäller vid köptillfället och förutsätter att vi kan hitta erbjudandet på webben.

Vanliga frågor och svar om AMA Anläggning

 • Vad innebär AMA Anläggning? 
  AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och fungerar som ett ramverk för att beskriva bygg- och anläggningsarbeten. AMA Anläggning är en specifik del av AMA ramverket och används för att beskriva anläggningsarbeten.
   

 • Vilka områden omfattar AMA Anläggning? 
  AMA Anläggning spänner över en bredd av områden inom anläggningsverksamheten, inklusive grundläggning, dränering, markarbete, VA-installationer, landskapsarkitektur m.m.
   

 • Vad är målet med kursen? 
  Syftet med kursen är att erbjuda en grund och fördjupad förståelse för hur AMA-ramverket tillämpas inom anläggningsbranschen. Kursen syftar till att ge en kunskap i användningen och tillämpningen av AMA Anläggning för att bättre hantera och tolka anläggningsprojekt. Förhoppningen är också att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning och lärande in mot AMA och de olika tillämpningsområden som AMA täcker in. 

Kontakta oss gärna om du har frågor
bottom of page