top of page
AdobeStock_395846279.jpeg

Elsäkerhetsutbildning online - Elsäkerhet vid arbete - Fackkunnig repetition 

En utbildning för dig som elektriker eller du som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning och vill försäkra dig om att du svarar upp mot de krav som kan ställas på dig enligt SS EN 50110-1 (Skötsel av elanläggningar), Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar (ESA) samt den under 2021 nyutkomna handboken - Arbete vid risk för elektrisk fara

Nöjd-kund-garanti*

Om kursen - Elsäkerhet vid arbete

Den här kursen är framtagen för att svara upp mot de krav som åligger arbetsgivare och anläggningsinnehavare.

Arbetsgivare och anläggningsinnehavare är enligt lag, förordningar och föreskrifter skyldiga att göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och som elanläggninginnehavare är du ansvarig för att anläggningen och den elektriska utrustningen är säker, både att arbeta i och att vistas i.

För att kunna svara upp mot dessa krav finns en standarder, branschanvisningar och rekommendationer/krav från elsäkerhetsverket/arbetsmiljöverket. Denna kurs är inspirerad av, och samlar väsentliga innehållsdelar från:

 

 • ESA - Elsäkerhetsanvisningarna

 • SS EN 501110-1

 • Handboken från arbetsmiljöverket & elsäkerhetsverket - Arbete vid risk för elfara. 

Efter genomförd kurs och godkänt slutprov kan du visa upp ett utbildningsbevis på att du har kunskapen som krävs för att utföra elektriskt arbete säkert eller jobba säkert i en miljö där det finns en elfara, genom en förståelse och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Kursen är 100% online och kursinnehållet består av en variation av textstycken, filmer och övningar. Kursen innehåller närmare 100 kunskapsfrågor som kan som alla delar i kursen repeteras hur många gånger som helst.

Online
Starta direkt
Pris ex moms
3500 kr

Sagt om kursen - Kursreferenser

"Utbildningen är mycket omfattande och erbjuder ytterligare förslag på förkovring. Jag kommer att återvända till delar av kursinnehållet när det är aktuellt för mina arbetsuppgifter. En mycket tydlig förklaring av och uppdelning mellan ESA och annan praxis."
Daniel Bergqvist - Norconsult Sverige AB

"Givande kurs, bra flexibilitet med online kurser"
Tommy Ahlvik - Frijo AB

"Kursen har varit omfattande och genomgått elsäkerheten väldigt detaljerad. Jag har lärt mig mycket av detta."
-Ferenc Böde - COWI AB

"Bra upplägg, bra med delprov!"
-Erik Egnell - Hifab DU-teknik AB

För vem

Kursen vänder sig i första hand till dig som som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar men passar även dig som som vill orientera dig om hur att jobba säkert i en miljö där risk för el fara föreligger som tex målare, snickare eller hantverkare som kommer i kontakt med elinstallationer.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa tolkningen av 2008:3 samt standarden SS-EN 50110-1. Du ska ha en solid kunskap om elsäkerhet samt veta de krav som tillkommer från ESA anslutna företag samt hur du skapar goda förutsättningar för god elsäkerhet enligt nya handboken Arbete vid risk för elfara 

Ur innehållet

 • Elfaror & Olyckor

 • Arbetsmiljö 

 • Säkerhetskultur

 • Lag, föreskrifter och tillämpningar

 • Organisation, roller och ansvar

 • Kommunikation

 • Riskbedömning & hantering

 • Skötselåtgärder

 • Arbetsmetoder

 • Uppmärkning

Hur går det till?

 • När du bokar dig på kursen får du (Inom 12 timmar - Under kontorstid i regel inom 1h) ett e-mail med instruktioner och inloggningsuppgifter till kursportalen.

 • Du går kursen när och var du vill på datorn eller i telefonen.

 • Under hela kursen har du tillgång till vår erfarne ämnesexpert om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.

 • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor.

 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ett kursintyg.

*Nöjd-kund-garanti

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som håller högsta klass. Därför får du som kund en nöjd-kund-garanti på denna kurs. Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, hör av dig till oss inom 5 dagar så ger vi dig pengarna tillbaka.

Kontakta oss gärna om du har frågor
bottom of page