top of page
AdobeStock_199850553.jpeg

Dipl. Hållbarhet och miljösamordning
Webbkurs online - Elearning - Distans

En kurs där du får kunskaper om hållbarhetsfrågor, strategier och hur praktisk miljösamordning fungerar vid ny och ombyggnation inom byggnads-, anläggningsbranschen samt fastighetsbranschen. Ett flexibelt upplägg för dig som vill jobba som hållbarhets och miljösamordnare.

Nöjd-kund-garanti*

Om kursen - Diplomerad Hållbarhet och miljösamordning

Syftet med den här kursen är att ge dig som jobbar in mot miljöområdet eller har för ambition att göra, en stabil grund att stå på. Kursen börjar på en övergripande nivå avseende globala, nationella, regionala och företagsspecifika policys och ramverk men sätter sedan fokus på kunskap och förutsättningar att jobba operativt med skapandet av miljöplaner och stöd för implementering av miljöplaner i ditt företag. Iden är att knyta ihop den strategiska delen med den praktiska, och här tror vi fördjupad kunskap är nyckeln till att praktisk kunna implementera ett miljöarbete som kan göra skillnad på riktigt. Längre ner på sidan hittar du info om alla ingående moduler i kursen Diplomerad hållbarhets och miljösamordnare.  

 

Prova gärna kursen genom att klicka på prova-på-knappen eller ta del av de videos du finner längre ner!

Kursen bygger på inspelade videolektioner, där du i varje avsnitt får tillgång till presentationsmaterial samt referensmaterial som du antingen behöver för att lösa uppgifter kopplat till de olika avsnitten eller materialet form av lathundar och guider för att du ska kunna ta kursen och omsätta den i praktiskt arbete. Tillgång till ämnesexperter har du genom hela kursen via kursportalen. Kursen avslutas med ett onlineprov där du behöver använda dina nyvunna kunskaper. 

 

Du startar, pausar och tar upp kursen när du vill. Du har tillgång till kursen under 6 månader.

Online - starta direkt
e-learning
Pris ex moms 
4
900 kr

För vem

Målgruppen för kursen är primärt kvalitetspersonal, KMA och miljöhandläggare men även personer i olika former av ledningspositioner. Det kan handla om både ny personal men även personal med längre erfarenhet som skulle tjäna på mer kunskap på miljöområdet. På en praktisk nivå, utifrån en strategisk förståelse.

Kursmål - Diplomerad hållbarhets och miljösamordnare

Målet med kursen är att du ska få kunskaper om hållbarhetsfrågor, strategier och hur praktisk miljösamordning fungerar vid ny och ombyggnation inom byggnads-, anläggningsbranschen samt fastighetsbranschen.

 

Kunskaperna kan användas inom olika branscher som vill bygga, renovera eller genomföra större lokalförändringar.

 

 • Deltagarna förvärvar förståelse för sambandet mellan teknik, människa och miljö samt grunder i hållbarhetsstrategier och miljöteknik.

 • Deltagarna erhåller kunskap om och insikt i hur en attraktiv miljö- och hälsofrämjande samt socialt ansvarstagande organisation skapas genom övergripande hållbarhetsstrategier, god miljösamordning där arbetsmiljö- och miljöansvar samt krav efterföljs.

 • Att deltagarna har fått fördjupad kunskap om den terminologi, lagstiftning och styrmedel som används inom miljöområdet (t.ex. miljöledningssystemet ISO 14001, CSR, Sveriges Miljömål, EU taxonomi, IPCC klimatrapporter, FN Globala mål för hållbar utveckling)

Ur innehållet - se även filmerna nedan

 • Hållbarhet, globala miljömål, klimatförändringar.

 • Nationella miljömål

 • Organisationers, beställares miljömål och krav.

 • Miljölagstiftningen, lokala lagstiftningar, miljöledningssystem.

 • Projekt hållbarhetsstrategier, miljöplan, riskbedömningar.

 • Avfallshantering, farligt avfall.

 • Kemikalier, materialval, klassning , dokumentation etc.

 • Vatten, hantering av dagvatten, länsvatten, processvatten.

 • Masshantering, hantering av förorenad mark.

 • Buller, vibrationer. Luftljud och stomljud.

 • Energi. Klimatkalkyler.

 • Transporter, fordon, maskiner, luftföroreningar.

 • Fornlämningar, kulturhistoriska byggnader.

 • Miljökontrollprogram och socialt ansvarstagande.

 • Miljösamordnarens uppgift. Miljöinfo.

 • Hållbart byggande, miljöklassning, miljöberäkningar.

Hur går det till?

 • Normalt, när du du bokar dig på kursen får du (Inom 12 timmar - Under kontorstid i regel inom 1h) ett e-mail med instruktioner och inloggningsuppgifter till kursportalen. 

 • Du går kursen när och var du vill på datorn eller i telefonen.

 • Under hela kursen har du tillgång till vår erfarne ämnesexpert om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.

 • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor.

 • I slutet på kursen finns ett kunskapstest. När du har klarat det provet kan du ladda ner ett kursintyg.

*Nöjd-kund-garanti

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som håller högsta klass. Därför får du som kund en nöjd-kund-garanti på denna kurs. Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, hör av dig till oss inom 5 dagar så ger vi dig pengarna tillbaka.

Kontakta oss gärna om du har frågor
bottom of page