top of page

Hållbart ledarskap - HL metoden

AdobeStock_525703023.jpeg

Hållbart ledarskap (HL) - 6 månader med fokus på dig
och ditt ledarskap.

Det här är ett program för dig som inte är helt ny i rollen som chef och ledare, men tiden i rollen är inte avgörande. 
Oavsett vilken organisation
 och hur länge du varit ledare så tror vi du delar uppfattningen om att ledarskap inte alltid är lätt, det erbjuder utmaningar längs vägen.


Målet med programmet är att ge dig bästa förutsättningar för att kunna utveckla ett hållbart ledarskap över tid genom ökad förståelse för dig själv, din potentiella karta och vad det kommer krävas av dig  framåt.

Fokus i ledarprogrammet ligger på dig och ditt ledarskap, där vi har den högsta ambitionen att bidra till en hållbar utveckling för dig i ditt ledarskap.

DD_logo_basic_rgb-trans-768x367.png

I samarbete med

Om kursen - Hållbart ledarskap

Vad är hållbart ledarskap? Hållbart ledarskap handlar om att skapa en win-win-win, mellan dig, dina medarbetare och din organisation. Om du inte är det bästa du kan vara, så ger du inte mest av dig själv och det gagnar ingen. Vårt mål är att ge dig förutsättningar för att kunna nyttja olika ledarstilar utifrån dina förutsättningar, där insikter och kunskap väger tungt.

  

Du har kanske googlat runt och tittat på kurser som Ny som chef, Att leda, Transformativt ledarskap eller Full range Leadarship model eller någon annan utbildning, kanske i storleksordningen 3-8 dagar. Då har du kommit rätt, för vår utgångspunkt har varit att ge mer utveckling än en sådan kurs kan ge. Vår ambition har istället varit att utveckla ett innehåll grundat på vad forskning säger om ledarutveckling, där både tid, omfattning på innehåll och möjligheten att prova nya beteenden är nycklar. Du kommer helt enkelt komma längre genom ditt deltagande i denna kurs, där vi står bakom och bredvid dig under 6 månader.

Moduler med fokus på teori, personlig coachning och mötet med andra ledare.

Pris ex moms
29 900 kr
Antagning efter intervju

Du kommer i dessa tre fokus erbjudas teori, input runt dig som person, verktyg för att skapa förutsättningar för utveckling (Analys-handlingsplan-uppföljning). Programmet är ett blandat program där du kommer erbjudas material genom vår plattform där innehåll mixas mellan text, filmer, övningar, online-interaktion genom plattformen och möten med coacher. Som en del av programmet kommer du genomföra Decisions Dynamics Executive Suit, ett profileringsverktyg med ambition att etablera en stabil utgångspunkt för utveckling av ditt personliga ledarskap.

Hållbart ledarskap Översikt Centrerad.jpg

Exempel ur innehållet

 • 3 stycken personliga coaching sessioner med återkoppling på bland annat din drivkraft och beslutstils profil, din handlingsplan och din utvecklingspotential framåt.

  • Dina ledarskapsmotiv och dina drivkrafter - första ide om handlingsplan

  • En ledarkarriär - vad visar forskningen är framgångsrika beteende

  • Vad är din väg framåt och varför?

 • ​Tillgång till ämnesexpert under hela kurstiden ​

 • 2 stycken live workshop under programtiden

 • Teorimoduler innehållande bland annat

  • Ledarskap - defintion, typ och historia​

  • Ledarskapsteorier; de 8 mest omtalade teoriern, Full range leadership model, Försvarsmaktens modell utvecklande ledarskap, Situationsanpassat ledarskap

  • Fördjupning transformativt & transaktionellt ledarskap​

  • Motivation och engagemang 

  • Psykologiskt trygghet

  • Ledarskapets baksida - destruktivt ledarskap

 • Modul med fokus på att stärka dina ledarskapsförmågor i praktiken​
   

  • Beslutsfattande

  • Delegering​

  • Konflikthantering

  • Förändringssledning

  • Samtalsverktyg

  • Coaching​

  • Feedback

  • Tillrättavisning

 

Kursen består av ett linjärt flöde där du kommer gå igenom 7 moduler och där du i hela kursen kan interagera med de handledare som är knutna till kursen. 

För vem

Det här programmet är för dig som är chef idag med en känsla av att ledarskapet inte alltid är en dans på rosor och där du har en ambition att fortsätta utvecklas som lyckosam ledare. Vi tror att du gillar att leda och ser en utveckling i den riktningen men att du också har en ambition att bygga ett hållbart liv för dig personligen i rollen som ledare. 

I din karriär har du kommit en bit så du har både bra och mindre bra exempel på ledarskap med dig.  

Målsättning - Kursen Hållbart Ledarskap

Målet med programmet är att du efter avslutad kurs ska:

 • Ha bästa förutsättningar för att kunna utveckla ett hållbart ledarskap, genom ökad förståelse för dig själv, din potentiella karta framåt samt vad detta kommer kräva av dig.

 • Ha utvecklat ökad praktisk förmåga inom flera viktiga ledarskapsförmågor

 • Ha utvecklat en metodik som du kan ha med dig i din fortsätta karriär

 • Utvecklat dig själv genom att nyttja tidigare erfarenheter, ny input uppbackat av coach. 

 • Att du genom programmet får möjlighet att utvecklas genom att ta med dig utmaningar från din vardag.

Hur går det till?

 • Vid anmälan kommer en länk till utbildningsplattformen skickas ut, där du genomför programmet i din takt. Alla delar förutom nämnde live-workshops eller coachingsamtal är asynkront, dvs e-learning som du gör när det passar dig. 

 • Du kommer bli kontaktad för ett inledande samtal runt programmet och bokning av coachingsessioner

 • Genom programmet kommer du ha en kontakt med en programfacilitator som kommer supporta din progress och du kommer också tilldelas en coach 

 • Under din programtid kommer du också bjudas in till ett webinar med personer som genomgår eller har genomgått programmet för en gemensam workshop 

Kontakta oss gärna om du har frågor
bottom of page