top of page

Hållbart ledarskap - HL metoden

Gröna fåglar.jpeg

Ny som chef - Grundläggande ledarskapskurs

Det här är en kurs för dig som är ny i en ledarroll eller har siktet inställt på en ledarroll eller en chefsposition, men passar även dig som vill uppdatera dig på det senaste.
 
Målet med kursen är att ge dig bästa förutsättningar för ett lyckosamt ledarskap genom att förstå teori på en nivå där du kommer kunna tillämpa kunskapen i praktiken.

Fokus i kursen ligger på att ge dig en solid grund för att utveckla ditt personliga ledarskap. Till din hjälp finns ämnesexperter och för att du ska utvecklas max. I kursen ingår 3 st personlig coachingstillfällen.  

Om kursen: Ny som chef - Grundläggande ledarskap

Ny som chef eller på väg in i en ledarbefattning? Då är kursen Ny som chef - Grundläggande ledarskap kursen för dig, vill vi påstå.

Varför då?

Att gå in i en chefsbefattning eller i en ledarroll kommer ställa nya krav och vår kurs är tänkt att ge dig förutsättningarna till ett personligt ledarskap, utifrån dina förutsättningar. 

Ok, vad betyder det?

Det betyder att vi vill ge dig en solid teorigrund & kunskap inom självledarskap, grundläggande ledarteorier, motivation och engagemang, samt förståelse för kontextens betydelse (där grupputveckling ingår). Avslutningsvis sätter vi fokus på ledarskapsförmågor. Förmågor som vi anser är nycklar för att vara lyckosam som chef, men som vi ändå genom coaching vill anpassa in mot dig utifrån dina upplevda behov. 

Du har kanske googlat runt och tittat på kurser som Ny som chef, Att leda, Att leda utan att vara chef, Ledarskap nivå 1 osv. Då har du kommit rätt! Vi vill ge dig det som dessa kurser erbjuder, men med mer innehåll, längre tid för reflektion och utveckling och med ett personligt fokus.

Intresserad av enbart webbkursen gentemot egna kunder eller användare? Begär offert 

12900 kr

Hur då?

Du kommer helt enkelt att komma längre genom ditt deltagande i denna kurs, där vi står bakom och bredvid dig under hela kursen.
Du får:

 • Access till allt innehåll under 6 månader

 • Access till en ämnesexpert under hela tiden

 • Personlig ingång och avslutning (coachingsamtal inledningsvis, i mellantid och avslutningsvis)

Moduler med fokus på teori, personlig coachning med möjlighet att personanpassats ytterligare: Ny som chef - Grundläggande ledarskap

Kursen ges via vår digitala utbildningsplattform där du hittar allt innehåll. Kursen består av 8 moduler med en uppstart och en avslutningsmodul. Du startar när du vill och avslutar när du vill inom 6 månader från start. Bilden nedan ger en grafisk bild över de olika fokus/block som finns i kursen.

Ny som Chef programöversikt-1.jpg

Exempel ur innehållet - Ny som chef - Grundläggande ledarskap

 • 3 stycken personliga coaching sessioner med fokus på nuläge och önskat läge, samt den utveckling du söker.

 • ​Tillgång till ämnesexpert, som du når genom plattformen, under hela kurstiden.​​​

 • 8 moduler med följande innehåll

  • Introduktion

  • Självledarskap - din resa (självledarskap, värderingar, personlig utveckling, stress, ditt uppdrag och personlig effektivitet)

  • Grundläggande ledarskapsteori (Olika typer av ledarskap, chef vs ledare, arbetsmiljölagstiftning m.m)

  • Fördjupning ledarskapsteori (Full range leadership model & Situationsanpassat ledarskap och övningar)

  • Kontextens betydelse (företagskultur, grupp och grupputveckling, bygga team)

  • Motivation och engagemang (psykologisk trygghet, Hertsberg 2-faktor teori, självbestämmande m.m)

  • Ledarskapsförmågor (kommunikation, samtal, coaching och feedback)

  • Avslutning

Kursen består av ett linjärt flöde där du kommer gå igenom alla 8 moduler och där du i hela kursen kan interagera med de handledare som är knutna till kursen. 

För vem

Det här är kursen för dig som vill lägga grunden för att  fortsätta utvecklas som lyckosam ledare och chef. Vi tror att du gillar att leda och ser en utveckling i den riktningen men känner att du skulle vilja lägga en stabil grund. Du vill också ha lite tid att reflektera ordentligt, och få stöd, över en lite längre tid än vad den där 2-3 dagars kursen ger. Vi tror också att du gillar att lära saker lite mer på djupet. 

Målsättning: Kursen Hållbart Ledarskap - Grundläggande ledarskap

Målet med programmet är att du efter avslutad kurs ska:

 • Ha bästa förutsättningar för att kunna utveckla ett personligt ledarskap, genom ökad förståelse för dig själv, din potentiella karta framåt, samt vad detta kommer kräva av dig.

 • Ha utvecklat en ökad praktisk förmåga inom flera viktiga ledarskapsförmågor.

 • Utvecklat dig själv genom att nyttja tidigare erfarenheter och fått ny input uppbackat av en coach. 

 • Att du genom programmet får möjlighet att utvecklas genom att ta med dig utmaningar från din vardag.

Hur går det till?

 • Vid anmälan kommer en länk till utbildningsplattformen skickas ut, där du genomför programmet i din takt. Alla delar, förutom coachingsamtal, är asynkront, dvs e-learning som du gör när det passar dig. 

 • Du kommer bli kontaktad för ett inledande samtal runt programmet och bokning av coachingsessioner.

 • Genom programmet kommer du ha en kontakt med en programfacilitator som kommer supporta din progress och du kommer också tilldelas en coach.

Kontakta oss gärna om du har frågor
bottom of page