top of page

10 år med BAS P BAS U Utbildningar - Hur blev det egentligen?

Under april blev IVL (Svenska miljöinstitutet) klara med sin rapport om BAS P BAS U. Rapporten beskriver hur byggarbetsmiljösamordnare i planering- och projekteringsfas (Bas-P) och i utförandefas (Bas-U) fungerar idag, drygt tio år efter att de införts och regleras i svensk arbetsmiljölagstiftning.


Rapporten bjuder på mycket spännande läsning och rapporten i sin helhet finner du längre ner på sidan.


Blendify Learning AB väljer i detta inlägg att lyfta upp två saker som vi tycker är värda lite extra ljus. Den första reflektionen ska ses i relation till vad dagens teknik möjliggör avseende utbildningsinnehåll och utbildningslängd (mängd). Den andra reflektionen sammankopplar några av de utmaningar som personer som verkar i dessa roller upplevt, och hur vi innan rapporten publicerades, uppfattat dessa och hur vi försökt möta dessa behov utbildningsmässigt.


Utbildningslängd - BAS P BAS U Utbildning

Majoriteten av de som gått en BAS P BAS U utbildning har gått 1-2 dagar, där över 40% av BAS U deltagarna gått en kurs motsvarande 1 dag i klassrum. Arbetsmiljöverket har i sin rekommendation angivit 48h. Vår erfarenhet är att många utbildningar brister i det stora antalet timmar som rekommenderas mot specifika föreskrifter. Vår ansats när vi valde att utveckla en BAS P BAS U utbildning digitalt var att erbjuda mer och bättre utbildning för samma eller lägre kostnad än vad befintliga erbjudanden kunde möta på marknaden. Ett digitalt format möjliggör mer utbildning och mer övning för att säkerställa inlärning. En hypotes är att prispress drivit fram en utveckling mot kortare och kortare klassrumsutbildningar med lågt ansvarstagande för att säkerställa att deltagarna har förutsättningar att göra jobbet, efter genomgången utbildning.

Utbildningsinnehåll BAS P BAS U Utbildning

303 personer besvarade IVL´s enkäter och i fritext kunde respondenterna svara på vad de saknade eller önskade mer av på utbildningarna riktade till Bas-P och Bas-U. Vi listar rapportens topp tre samt bidrar med en fjärde spaning från rapporten.


1) Praktiska exempel på hur man kan identifiera och hantera arbetsmiljörisker för olika faser i projekt - Blendify Learning har inkluderat ett risk-kapitel där man som deltagare får jobba med mindre case och värdera, för att sedan få ta del av en erfaren BAS P BAS U värdering av samma situation. Case som belyser värdet av rätt tänk både i projekteringsfas likväl som i utförandefas.


2) Tydligare beskrivning av rollernas respektive ansvar. - I Blendify Learnings BAS P BAS U utbildningar konkretiseras vad rollerna innebär och vilka arbetsuppgifter som ingår med fokus på dialogen mellan Bas-P och Bas-U, tydliggörande kring ansvarsfördelning samt befogenheter mellan byggherre, Bas-P, projektörer.


3) Återkommande utbildning. I rapporten efterfrågas repetitionsutbildning som även inkluderar information om uppdatering/revidering av lagstiftning/regelverk och som bidrar till bättre balans mellan teori och praktik. Utbildningslängden lyfts upp som viktig, att den är tillräcklig och att innehållet är relevant och håller en hög kvalitet . Blendify Learning valt att möta uppdateringsbehovet genom BAS P BAS U uppdateringsutbildningen https://www.blendifylearning.com/bas-p-u-uppdatering.


4) I rapporten lyfts också att det finns indikationer på att överlämningen mellan Bas-rollerna inte fungerar tillfredsställande, något som vi också kan bekräfta genom den feedback vi fått från våra kunder och något vi adresserar i våra utbildningar genom att öva på båda perspektiven genom att dela med oss av risklistor för både BAS P BAS U kopplade till den övergripande Arbetsmiljöplanen (AMP).


Vi vill verkligen rekommendera rapporten då den ger bra bränsle till en fortsatt dialog om hur BAS P BAS U rollen kan utvecklas och utbildningar kopplat mot dem.


MER OM BLENDIFY LEARNING WEBBKURS - GRUNDLÄGGANDE BAS P BAS U UTBILDNING: https://www.blendifylearning.com/webbkursbyggarbetsmiljosamordning


Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U
.pdf
Ladda ner PDF • 2.43MB
コメント


bottom of page