top of page

AFS-DAX#3 - Fortsatt fokus på Byggherrens ansvar i ersättaren till AFS 1999:3

Vem har ansvar om det finns fler byggherrar inom samma projekt? Byggherren föreslås få förtydligande krav på att följa upp arbetsmiljöarbetet ... vad kommer det ställa för krav på BAS P BAS U utbildning. Kolla så får ni veta.Prenumerera på vår Youtube-kanal för att inte missa kommande avsnitt! https://www.youtube.com/@blendifylearning3859


bottom of page