top of page

Kurs AMA Anläggning / AMA Mer 23 - online

Utvecklingen går framåt och AMA anläggning 23 och AMA MER 23 publicerades under våren 2023. 600 ändringar har införts, där 4 större ändringar lyfts upp av svensk byggtjänst, där Blendify Learning bidragit i rollen som respondent på den remiss som föregick den nya utgåvan.

  • Avsnittet om betong har genomgått en större förändring

  • Koder för Förebyggande av Invasiva arter har inkluderats

  • Krav på tätskikt har förtydligats. Trafikverkets TDOK 2013:0531 har inarbetas direkt i AMA bla.

  • Klassificering av bergtyper

Trafikverket kom under juli ut med sina ändringar och tillägg till AMA i TDOK_2023-0125 Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23. Denna ingår också i kursen men kan hämtas nedan.


TDOK_2023-0125
.pdf
Ladda ner PDF • 360KB

Detta och mycket mer ingår i den AMA-Kurs som vi utvecklat och fortsätter att utveckla.

Comments


bottom of page