top of page

Hur skapas värde för 50 miljoner i en upphandling genom fokus på Byggarbetsmiljö? - BAS P BAS U

I den här artikeln sätter vi fokus på hur mycket värde som kunde skapas i ett anbud genom ett fokus på arbetsmiljöarbetet. Vi sätter fokus på vad som är skillnaden mellan de som lyckas få högre värdering och de som får en lägre. I artikeln beskriver vi upphandlingen och tar del av erfarenheter & slutsatser genom en intervju med Bengt Sahlin, anlitad som konsult för att stötta i anbudsarbetet.


Upphandlingen var en sk totalentreprenadupphandling* där man valt en absolut utvärderingsmodell där beställaren avsåg att anta det anbud som var det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vad som var mest ekonomisk bedömdes utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet, som summerades i ett jämförelsetal enligt: Jämförelsetal = anbudssumma minus mervärden.


Anbudssumman (pris) räknades fram genom att anbudsgivaren fick ange en önskad marginal på en fiktiv kontraktssumma på 5 miljarder. Minsta nivå var 8% och högsta 12%. Detta utgjorde inte den slutgiltiga avtalssumman utan en grund för urval.


Kvaliteten (mervärden) bestämdes genom en betygsättning (0-3) inom fem specifika områden, där varje betyg hade en summa kopplat till sig. Områdena i sig var viktade mot varandra, där vissa områden ansågs viktigare och fick därför större värden.


I tabellen ser ni hur organisation och kompetens har högst viktning, genom att de högsta summorna finns i denna kategori. Maximalt värde var i det aktuella fallet 500 miljoner.

Från anbudets anbudssumma subtraheras det erhållna totala avdraget, där summan utgör anbudets jämförelsetal. Anbudet med lägst jämförelsetal anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga och kommer tilldelas kontraktet.


Den anbudsgivare vars anbud har det lägsta jämförelsetalet kommer således att vinna upphandlingen och tilldelas kontrakt.


I alla upphandlingar ges vägledning och input för vad som anses viktigt och vad som krävs för respektive betyg. Här följer några strecksatser från beställaren som ger en vink om förväntningarna och synsätt.

  • Anbudsgivarens arbete påverkar möjligheten att skapa mervärde för kriteriet säkerhet genom förståelse för helhetsåtagandets förutsättningar och komplexitet

  • Beskrivningen ska innefatta hur anbudsgivaren avser att leda, styra och följa upp arbetet i respektive fas inkl. leverantörers medverkan i helhetsåtagandet.

  • Beskrivning ska innefatta hur anbudsgivaren avser att arbeta med en säker arbetsmiljö samt en säker miljö för tredje man. Beskrivningen innefattar även förslag på arbetssätt inkl. rutiner och implementering av desamma som leder till en säker arbetsmiljö, samt en säker miljö för tredje man.

  • Beskrivning av hur anbudsgivaren avser att arbeta med BAS-P och BAS-U för att säkerställa att anläggningen är säker att bygga och underhålla.


Lärdomar - intervju


Hej Bengt, Grattis till ett fint bidrag. Förstod att du varit med och skrivit beskrivningar mot de olika betygen/nivåerna?

  • Stämmer, I mitt deltagande i arbete på uppdrag av anbudsgivare så har jag gjort beskrivningar som motsvarat betyg 2 eller 3 i några fall.

Hur har det gått?

  • I två av tre fall så har anbudsgivaren vunnit kontraktet. I ovanstående exempel så sänktes alltså anbudssumman med 32 miljoner kronor. Riktigt roligt på flera sätt.

På vilka sätt menar du?

  • Jo, såklart att det var roligt att de vann anbudet, men lika roligt att det också följer ett ökat fokus på arbetsmiljöarbetet och en del som behöver implementeras. Det kräver en fortsättning av arbetet under åtminstone uppstarten.

Man blir ju nyfiken, vad är utmanande för företag att komma upp till nivå 3?

  • Bra fråga! Min erfarenhet säger att de inte kunna visa på hur man på ett praktiskt sätt organiserat sitt arbetsmiljöarbete i tidigare projekt. En annan viktig del som är utmanande är att kunna beskriva hur arbetsmiljöarbetet skall utföras anpassat till det projekt som man offerera

Hur var uppdraget, vad ser du för trender här för framtiden?

  • Jo, men det är verkligen kul att detta blir vanligare och vanligare, att saker viktas in, men det ställer också nya krav på både beställare och anbudsgivare då det ställer mer krav på kompetens, både att värdera svar och svara på upphandlingar. Framtiden ser ljus ut för goda kompetensnivåer och kanske för de arbetsmiljöingenjörer som kommer behövas på båda sidorna av en upphandling.


Vill ni ha en mer utförlig beskrivning av de olika kriterierna och betygen, skicka ett mejl till info@blendifylearning.com


*Detta är en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförande av arbetena. Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion. Detta kan du lära dig mer av genom vår kurs, Grundläggande entreprenadjuridikBli en bättre BAS P BAS U genom utbildning https://www.blendifylearning.com/webbkursbyggarbetsmiljosamordning

תגובות


bottom of page