top of page

Inbjudan pilotgenomförande - Kurs BASÄSKYDD / SoS Ledare online.

Blendify Learning AB har som ambition att bidra till fler digitala utbildningar för yrkesverksamma, där vi genom åren har utvecklat olika kurser inom olika områden.


Vi har uppmärksammat ett behov av flera utbildningsalternativ för de som vill bli gå kursen BASÄSKYDD och bli behörig SoS ledare, men även för de som vill lära sig vad jobbet innebär och inte nödvändigtvis behöver bli behörig, tex i rollen som konsult mot järnvägen.


Blendify har valt att utveckla en grundkurs i enlighet med Trafikverkets kursplan BA24, där målet är en modern, allsidig digital BASÄSKYDD / SoS ledare kurs med språkstöd för 20 språk, vilket innefattar stöd för deltagare med tex dyslexi. Kursen kan användas fristående för de som vill lära sig mer om vad som ingår i skydds och säkerhetsledning för arbete inom spårområdet, men även som förstudiematerial för de som vill bli behöriga SoS ledare. I det senare fallet krävs även en praktiskt tillämpning och ett behörighetsprov, dvs denna kurs leder inte till en behörighet.

 
 

Kursen innehåller all teori och inkluderar även övningar och övningsprov som är nära överensstämmande de skarpa proven, där målet är tydligt. Blir du godkänd på kursen, så ska du ha de teoretiska förutsättningarna att klara det skarpa provet. Kursen är att beteckna som en e-learning (obundet i tid och plats) men med tillgängligt expertstöd, dvs det finns ämnesexperter att tillfråga genom kursverktyget.


Blendify Learning bjuder in ett begränsat antal personer/företag för ett delta i en pilot med ambition att skapa en kurs som motsvarar de 18h (normtid) som teoridelen idag utgör i styrdokumentet BA 24 - Översiktsplanen för kursen BASÄSKYDD.


Piloten är tänkt att genomföras i två faser.


FAS 1 - Fokus på innehåll, design och kunskapsprovning

FAS 2 - Vidareutveckling av digitalt utbildningsinnhållFrågor besvaras av Peter Bergermark, VD Blendify LearningComments


bottom of page