top of page

BAS P/U utbildning uppdaterad - Online

Alla utbildningar behöver uppdateras. Att hålla en onlineutbildning uppdaterad är ett grannlaga arbete, framför allt inom områden där det sker förändringar. Inom arbetsmiljö är det två krafter som bidrar just nu, dels att kraven utvecklas men också att arbetsmiljöverket genomför ett omfattande förändringsarbete av föreskriftsbiblioteket. Många AFSár ska bli färre. Vi vill skapa utbildningar som leder till en förmåga att göra jobbet, vi stannar inte, där många andra stannar, att orientera om jobbet och innehållet.


I vår senaste version har vi gjort några större saker:


- Adderat 7 stycken case som du i rollen som BAS P/U kan bedömma

- 3 nya mallar - en utvecklad Arbetsmiljöplan, Risklistor för BAS P respektive BAS U, med tillhörande riskvärdering.

- Omarbetade frågor

- Uppdatering av teori som ändrats tex medicinska kontroller och AFS 2020:1.


I den här filmen kan ni höra vår återkoppling på ett av de fall som återfinns i kursen.Comments


bottom of page