Betongkurs Platsgjuten betong klass 1 - FAQ

Allt du behöver veta inför din kommande Betongutbildning platsgjuten betong klass 1

På denna sida ger vi ge svar på frågeställningar vi tror är viktiga för dig inför anmälan till betongutbildning platsgjuten betong klass 1.


Majoriteten av svaren är hämtade ur Betongföreningens rapport nummer 8 utgåva 5.

När krävs betongklass 1 behörighet?

Som framgår från tabellen så krävs det vid gjutning med en större betonghållfasthet än C25/30 som utgångspunkt. Se tabellen för info om betongtyper, kvaliteter tekniker. 

Finns det mer specifika utbildningsmål med kursen?

Ja det finns en definition vad som bör inbegripas för att kunna svara upp mot tillräcklig kunskap för att kunna leda och övervaka betongarbeten i klass 1. Denna definition är uppdelad i förväntad kunskap inom teknik och tekniska regelverk. Vår kurs svarar upp mot dessa. 


Teknisk kunskap

 • Gjutning, bearbetning, ytbehandling och efterbehandling

 • Betongens sammansättning och verkningssätt

 • Hur olika typer av konstruktioner medför olika materialval

 • Ingående material och deras egenskaper

 • Utrustning

 • Arbetskontroll- och mätmetoder

 • Verkningssätt och egenskaper hos färdigt arbete eller färdig konstruktion

 • Slakarmerings materialegenskaper och funktionssätt i betong samt arbetsutförande

 • Hur man erhåller beständiga betongkonstruktioner

 • Formbyggnad

 • Kunskap om regelverk

 • Boverkets regelverk

 • Trafikverkets regelverk

 • AMA Anläggning, AMA Hus m fl

 • Tillämpliga svenska och europeiska standarder

Vad krävs för att få certifikatet klass 1?

Dessa fyra saker måste vara uppfyllda för att du ska få ett certifikat.


Tidigare genomgången godkänd klass 2 utbildning (Godkänd tentamen samt deltagande i obligatoriska laborationer)


Genomförd klass 1 utbildning


Godkänd jobb praktik - två års praktik i arbetsledande ställning med betongarbeten eller motsvarande.


Godkänd tentamen


Hur funkar tentamen?

Tentamen består av två prov, ett utan hjälpmedel och ett med. Du får en timme på dig att slutföra delen utan hjälpmedel och 4 timmar för den del där du får ha med dig hjälpmedel. Du ska ha 60% rätt på varje delprov för att bli godkänd.

 

Vad betyder hjälpmedel?

Hjälpmedel betyder i det här fallet de böcker du nyttjat under kursen samt dina egna anteckningar.


Vad skiljer proven åt?

Provet med hjälpmedel är den del där du förväntas lösa saker med hjälp av kunskap och slagningar i tabeller och beräkningar. 


Får jag skriva om?

Ja. Missar du en del så kan du skriva om den. Skulle du köra på två delprovstentor så får du sedan skriva om båda delarna. 


Hur länge gäller certifikatet?

Certifikatet gäller i 10 år. 


Vad händer efter 10 år?

Det beror lite på vad du gjort under de 10 åren. Har du merparten av tiden jobbat aktivt med betong så förnyas ditt certifikat. Har du varit inaktiv 3 år i följd eller 5 år totalt så kommer du behöva skriva om provet.


Kan jag förlora mitt certifikat?

Ja det kan du, om du själv begär det eller misskött dig tex genom att göra avsteg från aktuella krav eller nyttjat certifikatet felaktigt.


Hur registreras mitt certifikat?

Blendify Learning registrerar ditt godkända resultat på ID06


Finns det en mer detaljerad beskrivning av vad kursen inkluderar?

Ja. Kursen följer den utbildningsplan som Betongföreningen rekommenderar. Nedan ser ni ett utdrag ur Betong rapport nr 8, utgåva 5 -  Vidareutbildning inom betongområdet. Samtliga avsnitt är inkluderade.


Tekniska regelverk

Översiktlighet om regelverkens giltighet, uppbyggnad och innehåll. 

PBL, EKS, BBR, Trafikverkets regelverk. 

Utförande standards samt svenska och europeiska standarder. Kort om tidigare regelverk

Bygghandlingar, Utförandespecifikationer

Utförandepspecifikationen. Vilka handlingar behöver en utövare ha tillgång till och förstå? Vad hittar man var? 

Tekniska beskrivningar, myndigheters krav. 

Betongens sammansättning

Cement, ballast, vatten, tillsatsmedel,tillsatsmaterial, cementkemi

Färsk betong & dess hårdnande

Färsk betongs egenskaper

Arbetbarhet-konsistent

Betongen tillstyvnande och hårdnade

Beräkning av mognadsgrad - Endast översiktiligt 

Sprickor i betong (orsaker och åtgärder) med tyngdpunkt på temperatursprickor.

Betongtillverkning

(Teoretiskt)

Fabriksbetong

Proportionering enl Alexandersson

Vintergjutning

Hjälpmedel för planering av vintergjutning. 

Visa hjälpmedel

Frysning av nygjuten betong.

Krav på hårdnad betong

Hållfasthet, slitstyrka, permeabilitet – täthet 

Beständighet, volymförändringar och tidsberoende deformationer

Brandhärdighet

Estetik

Självkompakterande betong

Material, arbetsutförande och mottagningskontroll

Fokus på Varför?

Armering 

Produkttyper

Armeringsbeteckningar

Produktstandards

Märkning av armering

Materialegenskaper

Risker

Utförande av armeringsarbete

Täckande betongskikt

Svetsning

Bockning och bockningsradier

Monterings- och distansanordningar

Arbetsutförande

Korrosionsskyddad armering

Spännarmering (Kabelrörsdragning, montage, uppspänning, injektering)

Form

Allmänt om form,

formbyggnadsprinciper

Krav på formen

Formytematerial och formoljor

Dimensionering av formar

Toleranser

Formrivning

Formtyper

Arbetsmiljö

Formar och armering

Utförande vid betongarbeten

Arbetsplanering

Gjutning och komprimering

Efterbehandling av nygjuten betong

Betogmassans stabilitet

Lufthaltsförluster

Betong för särskilda ändamål

Fiberbetong

Betong för vägar och planer

Armerad betong funktionssätt

Ingår endast i klass 2

Kontroll & mätning

Tillverkningskontroll

Produktcertifiering

Kontrollsystem på byggplats(samråd,grundkontroll, tilläggskontroll, tilläggskontroll, ansvar för dokumentation, kvalitetssäkring)

Exempel på kontrollplan. 

Provning av frostbeständighet

Provning av hållfasthet (laboratorie, in-situ-metoder)

Hållfasthetsutvärdering efter provtryckning (på fabrik i färdig konstruktion)

Fukt i betong

Nedbrytningsmekanismer

Undervattensgjutning

Material, utförande och kontroll

Sprutbetong

Material, utförande och kontroll.


Ni är inte godkända av betongföreningen. Vad betyder det?

Det stämmer och inget vi behöver vara för att utfärda behörighet.


Blendify Learnings betongutbildningar följer till punkt och pricka det kunskapsinnehåll som beskrivs i Betong rapport 8 och vi registrerar behörigheten på ID06 på samma sätt som andra utbildningsgivare.


Blendify Learning deltar och är själva aktiva medlemmar i den tekniska kommitte, den sk TK 190 som i Sverige jobbar med standardutveckling inom betong för att vara med och utveckla kraven på kompetens i linje med den utveckling om sker på betongområdet.