top of page

EU kommissionen utreder nya policyförslag inför uppdateringen av F-gas förordningen - klart april 22

Uppdateringen av F-gas förordningen drivs av kravet i själva förordningen, EU gröna giv (ambition nettonollutsläpp 2050) samt EU:s klimatlag (Skärpta minskningskrav till år 2030) Förslag till ny f-gas förordning ska presenteras av EU-kommissionen under april i år, 2022. Nytt är bland annat förslag på Certifieringskrav för omättade HFC (HFO) och H(C)FC.


Behöver du bättre koll vad som menas med HFO mm - kolla denna länk De policyförslag som utreds har delats in i tre mål med tillhörande undermål.


Mål A - Höja ambitionen i linje med EU:s gröna giv

 • A1: Öka ambitionen med att fasa ned HFC

 • A2: Förbjuda F-gaser i produkter eller utrustning där dessa gaser inte längre behövs

Mål B - Anpassa till Montrealprotokollet

 • B1: Lägga till nya nedtrappningssteg efter 2030 för att uppnå full anpassning till MP

 • B2: Ta bort vissa undantag och tröskelvärden som inte finns i Montrealprotokollet

 • B3: Införa separata nedfasningsteg av HFC-produktionen

 • B4: Lägga in en flexibilitet för anpassning till framtida beslut i Montrealprotokollet

 • B5: 2033 förbud för export av HFC i bulk från EU till alla länder som inte ratificerat i Kigali-tillägget om HFC.

Mål C - Förbättra genomförande och efterlevnad

 • C1: Certifiering av tekniker för att inkludera färdigheter i användningen av alternativ med låg GWP (art. 10)

 • C2: Inkludera detaljerade regler för att bemyndiga MS:s tull- och marknadskontrollmyndigheter och underlätta användningen av EU:s "Single Window Environment for Customs”

 • C3: Stärka ekonomiska aktörers skyldigheter att förhindra illegal handel

 • C4: Begränsa marknadsaktörerna till legitima deltagare

 • C5: Mer omfattande övervakning

Kommissionen förväntas presentera sitt förslag i början av april 2022. Förhandlingar i rådet och parlamentet under 2022 troligen också våren 2023. Troligt ikraftträdande 1 januari 2024


Mer detaljer runt Mål A-C samt nedbrutna mål, ta del av Naturvårdsverkets presentation från 17 februari 2022.


Naturvårdsverket_Presentation översyn f-gas direktivet_Blendify Learning
.pdf
Ladda ner PDF • 653KB

Hur ska du göra nästa gång du behöver omcertifiera dig för kat 1-2. Gör det hållbart, prova något nytt. Läs merComments


bottom of page