top of page

Föreslagen ersättare till AFS 1999:3 skärper kraven på BAS P BAS U

Blendify Learning har som ambition att erbjuda den bästa BAS P BAS U utbildningen online. Pågående arbete på Arbetsmiljöverket är omfattande och ersättaren till AFS 1999:3 har varit ute på remiss och arbetet har försenats ytterligare


Blendify Learning djupdyker i det som ser ut att bli det nya. De nya reglerna ska bli gällande hösten 2024. Håll dig uppdaterad med oss! Längst ner hittar du en film (en av flera på Youtube) med samma innehåll som i denna artikel.

BAS P ANSVAR uttryckt i senaste remissen (mejla oss om du vill ha den)


BAS-P ska bland annat se till att bestämmelserna uppfylls när det gäller att planera och projektera för arbetsmiljön i bruksskedet såväl som i byggskedet.


Arbetsmiljöarbetet ska motsvara byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.

I samordningsarbetet får BAS-P endast använda sig av handläggare som har kvalifikationer enligt 2 kap. 9 §, andra stycket.


Bas-P ska ha rutiner för arbetsmiljöarbetet under planeringen och projekteringen.

Rutinerna ska bland annat omfatta:

  • Hur och när arbetsmiljön diskuteras under planeringen och projekteringen

  • Hur Bas-P kontrollerar och följer upp projektörernas arbete.

  • Exempel på vilka projekteringsmöten som arbetsmiljöfrågor tas upp

  • När och hur säkerhetsgranskningar görs

  • Hur Bas-P följer upp att projektörerna har rutiner för att förebygga arbetsmiljörisker.

Dessa rutiner kan sedan kunna anpassas och användas i nya projekt.


BAS P ska även tidsplanera och samordna utförandet av olika delar av projektet under planeringen och projekteringen, även om projekteringen fortsätter under byggskedet.


Kika på filmen nedan, och glöm inte att följa oss för fler uppdateringar och nyheter!


Behöver du uppdatera dig som BAS P BAS U? Vi erbjuder en uppdateringskurs. Klicka här för mer info.
Commentaires


bottom of page