Frågor och svar till intervjufilmerna - Betong


Hur förhindras separation?

Vad ska man tänka på vid beställning av betong med lös konsistens?

Svar:  Att betongen lättare riskerar att separera vid vibrering och bearbetning.


Vad bör man tänka på vid efterbehandlingen?

Vilken typ av betongkvalitet är det särskilt viktigt att fukthärda?

Svar: Betongkvaliteter med lågt vct. Då räcker det inte att förhindra fuktavgång från ytan. Man måste även tillföra fukt.


Vad händer vid för kort och för lång vibrering?

Hur länge ska man vibrera betongen?

Betongen ska vibreras tills ytan blir blank. Vid för kort vibrering så kompakteras inte betongen ordentligt och fyller inte ut formen. Armeringen omsluts inte och det bildas luftfickor. Vid för lång vibrering separerar betongen och ytan blir svag. Lufttillsatt betong förlorar sin frostbeständighet.


Vad är kantresning? Hur undviker man det?

Vad beror kantresning på?

Svar: Det beror ofta på dåligt rengjort underlag och bristande fukthärdning.


Sättsprickor. Är det kört eller går det att laga?

Hur kan man undvika sättsprickor?

Svar: Genom att eftervibrera betongen medan den fortfarande är arbetbar. Sättsprickor som upptäcks dagen efter kan i bästa fall repareras genom injektering med epoxi.


Fukthärdning. Vad är så viktigt och vad ska man tänka på?

Hur länge ska man fukthärda en betong för att undvika krympsprickor?

Svar: Minst 1 vecka.


Ytsläpp. Hur uppkommer det och hur känner man igen det?

Vad kan det bero på att ytan krackelerar?

Svar: Betongen har torkat för snabbt i ytan för att man använt betong med lågt vct. Vid bearbetning genom glättning spricker och lossnar med tiden ett ca 3 mm tjock ytskikt.


Tunna pågjutningar. Vad är nyckeln till framgång?

Hur ska kunna behålla fukten i tunna pågjutningar för att slippa sprickor?

Svar: Genom noggrann rengöring och förvattning av underlaget och därefter skydda mot uttorkning.


Vad är vidhäftning och hur får man till den?

Vilka krav bör man ställa på underlaget för att få god vidhäftning?

Svar: Underlaget ska vara rent och tillräckligt starkt för att hålla emot pågjutningens krympspänningar.


Bra att tänka på vid gjutning av golv

Vilka krav bör man ställa vid gjutning av golv?

Svar: Att betongreceptet är väl anpassat, underlaget är rengjort och att utförandet görs av människor med erfarenhet.