top of page

Gratis bok - Asbest & checklista - Arbeta på rätt sätt med asbest.

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Men asbest finns fortfarande kvar i byggnader, maskiner, fartyg och flera andra områden. Risk för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Utbildning och information om asbest kommer därför att vara av stor betydelse under en lång följd av år. Riskerna med asbest ingår i Blendify Learnings BAS P BAS U Utbildningar under kapitlet "Specifika riskområden och föreskrifter"Asbest - arbeta på rätt sätt har framställts med syfte:

  • Att ge underlag för ett åtgärdsprogram avseende inventering och hantering av asbest i byggnader, fartyg och maskiner

  • Att ge skyddsombud och arbetsledning insikter om riskerna och hur man i det dagliga miljöarbetet ska bevaka att skydds- och hanteringsföreskrifter följs och att beslutade åtgärder genomförs på föreskrivet sätt

  • Att ge arbetstagare information om riskerna vid hantering av asbest och hur man ska skydda sig.


Var det mer än 5 år sedan du gick en BAS P BAS U kurs? Uppdatera din BAS P BAS U kunskap här


Hämta din PDF här

asbest---arbeta-pa-ratt-satt
.pdf
Download PDF • 4.76MB

Checklista - Minimera riskerna för asbestexponering

Checklista asbest
.docx
Download DOCX • 141KB

Comments


bottom of page