top of page

Gratis bok - Hantera risker - Systematisk arbetsmiljöarbete (BAS P BAS U utbildning)

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är något som alla företag ska engagera sig i för att förebygga ohälsa och olycksfall hos sina anställda. Hanteringen av företagets arbetsmiljörisker är därför mycket viktig.


Riskhanteringen kan beskrivas som en fortlöpande process i följande steg:

  • Undersöka

  • Riskbedöma

  • Åtgärda risker

  • Kontrollera att åtgärder genomförts samt gett önskad effekt

Denna boken från Prevent utgår från den processen och kastar ljus på när, var och hur ett företag systematiskt kan arbeta med att eliminera eller minska arbetsmiljöriskerna.


Den vänder sig till både chefer, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer samt övrig personal som kan inverka på och ge support åt chefer samt skyddsombud i arbetet med riskhantering.


Blendifylearning_hantera-risker_2022_webb (prevent)
.pdf
Ladda ner PDF • 2.92MB

Vart 5.e år kräver många tyngre beställare att man ska uppdatera sin BAS P BAS U Utbildning - Vi har tagit fram en kurs som gör dig uppdaterad. Ditt kursabbonemang är 12 månader och uppdateringar som görs under tiden får du ta del av. Vi är med dig under och efter din kurs. Läs mer här


Comments


bottom of page