top of page

Gratis Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete - ingår också i Blendify BAS P BAS U utbildningar

En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken ute på arbetsplatsen. Denna och ytterligare tre böcker finns tillgängliga som fördjupning i Blendify Learnings BAS P BAS U utbildningar. Länkar till de andra böckerna finner du längst ner på sidan (Kemiska risker, Riskhantering & Arbeta på rätt sätt med asbets)

Handboken utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig i första hand till dem som har hand om arbetsmiljöfrågor på sin arbetsplats, till exempel chefer, skyddsombud, HR och ledamöter i arbetsmiljökommittéer.


Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.


Hämta din PDF här:

sam-handbok_ebok_220120
.pdf
Ladda ner PDF • 1.63MB

Boka din BAS P BAS U Utbildning här


Länkar till böcker och checklistor


Asbets:


Riskhantering


Riskhantering kemiska riskerComments


bottom of page