top of page

Kemiska hälsorisker - Gratis bok i pdf - En faktabok om riskbedömning och hantering av kemiska ämnen

Användning av kemiska ämnen och produkter förekommer på alla arbetsplatser. Vissa ämnen kan orsaka allvarliga skador hos människor och i miljön, men alla ämnen kan hanteras på ett säkert sätt.


Denna bok, som Prevent ger ut och erbjuder dig gratis är tänkt att ge dig de kunskaper som behövs för att förstå och bedöma kemiska risker, samt välja rätt åtgärder för att hanteringen ska bli säker och följa svenska lagkrav.

  • riskbedömning och skyddsåtgärder

  • kunskap om kemiska ämnen och produktgrupper

  • gällande lagstiftning och mätning av luftföroreningar.

En faktabok om riskbedömning och hantering av kemiska ämnen och produktgrupper.


Behöver du stärka din kompetens inom miljöområdet och jobbar in bygg, anläggning eller fastighet? Gå vår kurs, Diplomerad hållbarhets och miljösamordnare https://www.blendifylearning.com/hållbarhetssamordnare-miljösamordnare


Med koden Kemiska ämnen ger vi dig 10% rabatt på kursen under sep-oktober


Boken:

Blendify Learning kemiska-halsorisker-uppl-11
.pdf
Ladda ner PDF • 11.05MB


Commenti


bottom of page