top of page

Klimatförbättrad betong i praktiken - Frågor & Svar (Klass 1 & Klass 2 Utförande)

Blendify Learning har som mission att bidra till ökad kompetensutveckling inom våra utbildningsområden, genom bland annat ökad tillgänglighet med lägre klimatavtryck.


Under 2023 tillfördes ett nytt block i samtliga betongkurser med fokus på klimatförbättrad betong. Blocket Klimatförbättrad betong och konstruktioner samlar den senaste kunskapen, där vi i vår omvärldsbevakning syftar till att fortsatt utveckla innehåll som får direkt praktiskt värde för våra kursdeltagare. I detta inlägg kan du ta del av delar av det material som ingår i Blendify Learnings betongkurser men även slutsatser ur den nyss utkomna rapporten Grönare anläggningsbetong – data för temperatur- och härdningsstyrning.


Längst ner finns rapporten som nedladdningsbar PDFRapporten är ett resultat av ett projekt som genomfördes under 2023 i ett samarbete med Skanska och Luleå Universitet, med finansiering från SBUF, SKANSKA, NCC och SWEROCK i samverkan. I rapporten framgår 4 slutsatser


  • Temperatursprickåtgärder för klimatförbättrad anläggningsbetong med lägre andel slagg (< 25 %) kan ofta utformas på liknande vis och i ungefär samma omfattning som vid gjutning med traditionell anläggningsbetong utan slagg.

  • Klimatförbättrad anläggningsbetong med högre andel slagg (25-50 %) erfordrar under vinterperioden temperatursprickåtgärder som är mer omfattande och mer komplicerade än vid gjutning med traditionell anläggningsbetong utan slagg. Exempelvis erfordras ofta betydligt längre form- och täckningstider än entreprenörerna är vana vid.

  • Under sommarhalvåret fungerar vanligtvis normala temperatursprickåtgärder, som vid gjutning med anläggningsbetongbetong utan slagg, även för klimatförbättrad betong med högre slagginblandning. Beroende på rådande förutsättningar kan dock något längre avformnings- och avtäckningstider erfordras.

  • Kylning av klimatförbättrad betong med högre inblandning av slagg kan behöva kombineras med värmning och/eller isolering, vilket kan resultera i komplicerade lösningar.


Projektets arbetsgrupp bestod av


Projektledare Hans Hedlund, Skanska Teknik

Henrik Wiberg, Skanska Teknik

Martin Nilsson, LTUMats Persson, Testlab/Tysell laboratoriet LTU


Projektets referensgrupp (utöver arbetsgruppen)

Iad Saleh, NCC Sverige AB / Teknik

Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group AB

Staffan Carlström, Swerock AB

Johan Hedman, Skanska Industrial Solutions AB


Följ oss gärna på YouTube för mer kunskapsinnehåll - klicka här


SBUF 13872 Slutrapport - Grönare anläggningsbetong – data för temperatur- och härdningssty
.
Ladda ner • 2.49MBComments


bottom of page