top of page

Konsumentmakt och utbildning -Vad Ryanair har gemensamt med onlineutbildning


I en värld där priser och budgetmedvetenhet styr, håller mottot "Lägre pris slår högre pris varje gång" ställning inom olika sektorer. Ryanairs snabba framgång under Michael O'Learys ledarskap är ett levande bevis på det konkurrenskraftiga prisets kraft. Att applicera detta på utbildningsområdet visar på en rad möjliga överväganden, särskilt inom onlineinlärning. Låt oss dyka in och utforska nyanserna av utbildning och analysera prissättningens roll i utbildningsbranschen.


Utbildningslandskapet - en förändring mot online

Utbildningslandskapet har genomgått förändringar och onlineinlärning tar nu positioner mot traditionell klassrumsutbildning. Till skillnad från den traditionella klassrumsmodellen använder sig onlinekurser av digitala plattformar för att leverera kunskap. Detta skapar en unik komplexitet där samspelet mellan pris och värde blir särskilt spännande.


E-learning, en initial investering för utbildningsföretag

Genom eLearning investerar utbildningsföretag i en kurs eller ett program som kan säljas om och om igen utan att ytterligare kostnader uppstår; istället betalas den initiala investeringen över tiden. Detta är inte heller en sanning över tid för en online utbildning kräver fortsatt utveckling men den affärsmässiga logiken bygger på en inledande investering. När uppdaterades online-kursen blir kanske en naturlig fråga i framtiden för en deltagare och beställare för att bättre förstå förutsättningarna bakom kursen, dvs hur mycket som innehåll utvecklas löpande, ämnesexperter knutna till ämnet osv.

En hypotes skulle kunna vara att antalet aktörer som kliver in i en marknad kommer påverka och höja kraven för att skapa säljbara produkter. Konsumenternas mognad och jämförelseförmåga spelar stor roll. Dessa aspekter påverkas ytterligare av konsumenternas preferenser och drivkrafter, vilket avgör nöjdhet och upplevt värde av ett program. SAS har fortfarande kunder och vad som är rationellt varierar såklart.


Blandat lärande – det bästa av båda världar

Blandat lärande kombinerar flexibiliteten i onlineinlärning med ökade möjligheter till individuellt lärande. Men detta hybrida tillvägagångssätt medför ofta återkommande kostnader utöver den “rena” e-learningen. Graden av blandat spelar roll dvs en workshop kostar mer än tillgång till en utbildare, men produkterbjudandet kan också anpassas, dvs en webbkurs plus ett webinar osv.

Attraktionen med blandat lärande ligger i förmågan att anpassa sig till olika inlärningsstilar, även om prissättningens komplexitet beror på att flera komponenter måste beaktas. Det blandade tillvägagångssättet är speciellt konkurrenskraftigt på grund av ämnesexperternas närvaro som styr kursutvecklingen för att möta studenternas behov.

Denna ansats omfördelar utbildaren som resurs tillbaka till utbildningsprocessen och delar kostnaderna mellan produktion och live-interaktioner. Detta kan mycket väl visa vägen för en framtid där onlineinlärning smälter samman med klassrumsutbildning. Dessa kurser är ju ofta "online" men bär en lite högre kostnad än en e-learning utan möjlighet till interaktion.


Hur att navigera priskomplexiteten inom onlineinlärning

Onlineinlärningens komplexa prisstruktur kan förbrylla även de mest insatta konsumenterna. Digitala kurser kräver en annan typ av värdespresentation än traditionell klassrumsundervisning. Faktorer som kursens hållbarhet, prenumerationslängd, supportåtkomst och mätbara inlärningsresultat är avgörande och här har vi nog bara sett början. Men där en början sannolikt är tydliga kundreferenser som vattendelare mellan den billiga och lite dyrare.


Hållbarhet och prenumerationsmodeller

Onlinekurser är ofta tillgängliga under längre perioder jämfört med traditionella klassrumsalternativ och medför låg klimatpåverkan, ingen resa, inget hotell och mindre sammanhängande frånvaro från jobb och hem. Det hållbara stannar inte nödvändigtvis i relation till klimat då tillgången till en webbkurs ofta är 6 mån upp till ett år. Liknar kanske mer en prenumerationsmodell som kan erbjuda ständiga uppdateringar och stöd, vilket potentiellt ökar värdet men också ökar nyfikenheten hur utvecklingsplanen ser ut för en kurs.


Navigera bland inlärningsresultaten

Att mäta effektiviteten av en onlinekurs är mindre utmanande än en klassrumsutbildning. Vad definierar ett framgångsrikt inlärningsresultat? Leverantörer måste tydligt kommunicera vilka färdigheter och kunskaper eleverna kan förvänta sig att förvärva. Denna klarhet bygger förtroende och hjälper eleverna att fatta välgrundade beslut som matchar deras mål med kursens mål. Både beställare och deltagare kan få en kvittens på vilken kunskap som förvärvats, ngt som ofta är mycket otydligt i traditionell klassrumsutbildning.

Inom träningsbranschens ekosystem utgör onlineinlärning en betydande kraft. Den intrikata blandningen av prissättningsstrategier, värdeförslag och inlärningsresultat utmanar både deltagare, utbildningsleverantörer och beställare.


Ryan airs affärsmodell i utbildningsbranschen - en slutsats

Michael O'Learys motto stämmer i utbildningsbranschen till del, men branschen kan också bli bättre på att visa skillnaden mellan att ta sig från A till B till lägsta pris och påtala att det är skillnad på Heathrow och Stanstedt, även fast båda kan hävdas vara London och därför utgöra A eller B.

Utvecklingen av utbildningsbranschen kommer sannolikt drivas på från olika håll, där olika drivkrafter kommer bidra på olika sätt, där prispress är en av flera.


Mer på YouTube:

Kommentare


bottom of page