Sättsprickor - hur uppkommer de och vad kan man göra?


En film om hur de uppstår och vad det betyder för konstruktioner utomhus respektive inomhus. Vad kan göras för att förebygga och vad är alternativen när de uppkommit?