Trafikverket uppdaterar Administrativa Föreskrifter - krav på BAS U/P kurs inte äldre än 5 år

20 mars uppdaterade Trafikverket sina administrativa föreskrifter. I dessa föreskrifter har nu kravställningen runt genomgången kurs uppdaterats.


Administrativa föreskrifter Utförandeentreprenad här

Administrativa föreskrifter Konsultuppdrag här

Administrativa föreskrifter Totalentreprenad här


I textavsnitten framgår krav för den som leder men även den som handlägger:Mer info om uppdateringskursen Byggarbetsmiljösamordnare hittar du här


Blendify Learning har i samband med detta släppt en uppdateringsversion av den populära webb/onlinekursen Grundkurs BAS P/U. Blendify är ackrediterat ID06 utbildningsföretag och registrerar dina kurser på ID06.