top of page

Utbildare måste bemästra framtidens efterfrågade förmågor och visa vägen för transformativt lärandet

Transformativt lärande handlar om allt lärande som påverkar deltagarens syn på sig själv. Ett mycket vitt begrepp men som har relevans i ljuset av att World Economic Forum spår att 50% av alla anställda behöver uppdatera sin kunskap (re-skill) för att vara fortsatt anställningsbara. I Sverige har vi dessutom många människor som står utanför arbetsmarknaden pga låg anställningsbarhet utifrån skolbakgrund, språk mm. Behovet av förmågor som kan bidra till transformation genom lärande är således stort både hos den utbildande likväl som den som utbildas.

Arbetsgivarna listar i samma rapport de förmågor (skills) som de ser som topp 10 om 3 år. Förmågor som problemlösning, självledarskap (som bland annat innebär ett ökat ansvar för sitt eget lärande och sin anställningsbarhet), samarbetsförmåga och användning och utveckling av teknikt. Alla dessa förmågor kan läras ut och vägen dit kan se olika ut, men tanken på att man som utbildare själv kan hantera detta eller att kontexten (skolan ex) kan bidra till detta känns som en bra start för att få en ökad spridning på dessa färdigheter.


Det är i detta sammanhang det blev naturligt för Blendify Learning att börja producera e-learning tillsammans med ämnesexperter som sedan stannade kvar, dvs blev en del av erbjudandet. Inte bara en e-learning utan e-learning med tillgång till stöd. Ett stöd som sedan kan ta olika former i framtiden, för att möta behovet hos målgruppen som behöver utveckling. One step for a man, a giant leap for mankind. Kanske inte riktigt, men ett steg i en riktning som vi tror på och med en grundplatta som kan utvecklas tillsammans med kunder som vill, men som också kan vara kvar på en riktigt bra e-learningnivå med alla fördelar som följer med det (ställbara kunskapskrav, övningsprov som ska klaras, obundet i tid och rum, bättre totalekonomi, klimatsmart osv)


Länkar:


Blendify Learning är ett bolag med uppskattade utbildningsprodukter som har en marknad idag, samtidigt som vi har de 10 förmågorna, både att erbjuda som en tjänst men även dela med oss av framåt, både till utbildare vi jobbar med eller kursdeltagare/beställare.


Tänk er vad det kan innebära för elever och utbildare som har dessa förmågor; en studentexamen som tas i april, för man är klar då. En svagare elev som kan få mer hjälp för läraren har hittat vägar som gör hen mindre uppbunden i förmedlandet av kunskap. Elever som har tillgång till kunskap obundet i tid och plats, med stöd hos lärare eller en grupp av andra elever på riktigt, när motivationen infinner sig eller behovet uppstår. Eller för dig som köper utbildningar till anställda, utbildningar där du faktiskt får en kvittens på att lärande på en viss nivå skett och därigenom skapat förutsättningar för nästa nivå av lärande.


Nu är det ju inte så, att inget av detta inte redan finns eller att det inte används. Det gör det och vissa delar utvecklas fortare. AI och algoritmernas intåg i lärandet kommer stödja inlärningsprocessen osv och skapa små revolutioner på olika områden, men kommer samtidigt inte rymma de 10 förmågor som lyfts för framtiden, där behövs människan som kan stödja utveckling genom ett utbildarledarskap och en förmåga att hantera olika lärmiljöer.


Kunskap är nyckel för framtiden och vi vill vara med och bidra till att detta kan göras snabbare, bättre och mer hållbart för människor över tid.


P.S allt handlar som inte om kurs. Vi vill lyfta ett utmärkt exempel på social learning. Kolla in dessa fb grupper för att se hur lär, skoj och delningskulturen kan se ut i verkligheten. Tusentals människor redo att bistå i olika frågeställningar.

Poängen här är inte att tämja detta in i ett format utan snarare visa på hur tillgången till kunskap är nyckeln och format ointressant, där ett aktivt utbildarledarskap kan handla om att identifiera möjligheter för elever att fortsätta sin utveckling bortom där man möts i en aktuell lärsituation.


*Illeris (2014b) definition av transformativt lärande ”The concept of transformative learning comprises all learning which implies changes in the identity of the learner.

Comments


bottom of page