Vad är onlineutbildning & hur vet man vad man köper? (E-learning-Webinarbaserad kurs-webbsänt)

Hör VD Blendify Learning, Peter Bergermark, guida och ge lite tips till hur man kan tänka när man väljer format av utbildning men även hur man faktiskt kan värdera nivån och kvaliteten på kursen för att inte köpa grisen i säcken.