top of page

Provfrågor AFS 2017:3 - Certifierad pannskötare / Pannoperatör

afs2017-3.jpg

Klickbar för att söka svaren till frågorna.

  1. Hur ska en pannas livslängd dokumenteras?

  2. Vilken övervakning ska tillämpas för en panna klass A vid kallstart?

  3. Vad är den maximala inställelsetiden vid periodisk övervakning för pannor klass A eller B?

  4. Får en pannoperatör utan certifikat delta i beredskapsorganisationen vid ett värmeverk där pannorna driftas med periodisk tillsyn, efter 1/12 2020?

Prova demon för fler frågor genom att klicka här

Vår pannkurs online innehåller mer än 140 frågor. Läs mer här

Intresserad av att bara köpa access till provfrågor för tillgång i app?
info@blendifylearning.com 

bottom of page