top of page

Arbetsmiljö för solpanelsentreprenörer -Anpassat material för praktisk tillämpning - BAS P BAS U

Under november genomförde Blendify Learning ett webinar med fokus på BAS P BAS U för solcellsbolag. Befintlig utbildning uppdateras nu mer material för praktisk tillämpning. (inspelat webinar finner du längre ner)Är du idag ett företag engagerad inom solenergi, ange <Sol> vid bokning av ordinarie BAS P BAS U Kurs eller uppdateringskursen och få följande mallar och checklistor: (samt 50% rabatt på vår kurs inom Elsäkerhet)


Arbetsberedning med riskbedömning

Arbetsmiljöplan - Solparker - Solcellsinstallation, villabyggen och mindre projekt (enklare) - Solcellsinstallation villor (mer omfattande)

Räddningsutrustning - Solcellsinstallation

Räddningsplan - Takarbete, exempelvis solcellsinstallationer - Större projekt

Platsspecifik räddningsplan - Fallskydd

Solcellsinstallationer -Villor - Riskbedömning och checklista -Mark - Riskbedömning och checklista -Större tak med mindre lutning - Riskbedömning och checklista


Våra kurser:

Comments


bottom of page