top of page

Blendify leder digitalisering av betongkurs klass 2 & 1 - Ny Utbildningsfilm - Dimensionera valvform

Blendify Learning har som mål att leda digitalisering och utvecklingen av utbildningar med hög relevans för yrkesverksamma. Ta del av vår senaste utbildningsfilm inom betong, där vi lär ut hur att dimensionera en valvform med hjälpa av Boka Flex 20 räknesticka.


Sedan starten 2019 har betong varit ett fokusområde där Blendify Learning också engagerat sig in i standardiseringsarbetet inom SIS, närmare bestämt TK190 med syftet att aktivt bidra till utveckling av kursinnehåll, krav och format. Under slutet av 2022 publicerades en ny version av standarden 137003 (137003:21) Nytt var att många delar av det som tidigare återfunnits i Betongrapport 8 nu flyttat in i standarden.


Arbetet med att ta fram en ny certifieringsordning och tillhörande kravdokument för betong klass 1 och 2 är något som påbörjats och där arbetet kommit långt med den första Tekniska specifikationen (TS42).


En del av utvecklingsarbetet består att anpassa innehåll så det matchar behov hos utförare men också att det är uppdaterat mot den utveckling som sker inom området.


Ta del av nedan film som steg för steg tar dig igenom metodiken hur att dimensionera en valvform.
Betong kurs klass 2 - på dina villkorComments


bottom of page