top of page

Reviderad SS 137003:2021 - Kompetenskrav och kompetensklasser förtydligas i reviderad standard

En uppdaterad betongstandard 137003 visar vägen för kompetensstyrning inom betong. Blendify Learnings delaktighet i arbetet inom SIS (TK190) öppnar upp för ökad utveckling av betongutbildning klass 1 och klass 2.


Under december 2021 utkommer en ny reviderad version av Betongstandard 137003 där kraven på kompetens och utbildning har omarbetats i förhållande till tidigare version och den hänvisning som finns till Betongrapport 8. Standarden är godkänd av SIS granskning och kommer publiceras i december enligt plan. De skrivningar som ändras, kommer även över tid utvecklas i 137006 (Platsgjuten betong), och 137005 (Förtillverkade betongprodukter) som är planerade att revideras i linje med 137003 avseende styrningen av kompetensklasser och kraven kopplade till dessa.


Vad är nytt i relation till kompetens? En skillnad är att den normativa hänvisningar till betongrapport 8 är borta och att väsentliga delar av rapporten istället flyttat in i standarden. På så sätt pekar inte standarden normativt på ett tredjepartsdokument, vilket innebär att förändringar enbart kan ändras i standarden, vilket borgar för transparens och en kontinuitet.


I tidigare versioner så har bilaga J varit den del av standarden som pekat på betongrapport 8 som kravställande dokument. I den uppdaterade standarden så heter avsnittet 9.6.1 och utgör en 4 sidig summering av de krav som ska mötas utbildningsmässigt för att kunna ge ut en behörighet inom betong. Dessa krav är inte ändrade och Blendify Learnings kurser motsvarar sedan tidigare dessa krav och rekommendationer. Blendify Learning registrerar deltagares behörigheter på ID06.


Som ett led att fortsätta utveckla kunskapsinnehåll och krav för att få utföra betongarbeten i kompetensklass 1 och 2 kommer Blendify Learning fortsatt delta i utvecklingen av nya certifieringsordningar in mot mot de olika standardernas inriktningar; fabrikstillverkad betong (137003), platsgjuten betong (137006) och element (137005) genom fortsatt engagemang inom SIS och Teknisk Kommitte 190 (TK190)


Blendify Learnings samlade erbjudande inom betongKontakt


Peter Bergermark

VD Blendify Learning AB

0706700492Comments


bottom of page