top of page

Stödjande material till de nya reglerna i AFS 2023:3

Arbetsmiljöverket har utlovat stödjande material runt de nya reglerna om projektering och byggarbetsmiljösamordning. Det första stödjande materialet är nu publicerat.


Detta nya material vänder sig i första hand till följande roller:


  • Byggherre (den som låter utföra ett bygg- eller anläggningsarbete)

  • Projektör (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar)

  • Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U)

  • Tillverkare av monteringsfärdiga byggnader och anläggningar.


Stödjande material till de nya reglerna i AFS 2023:3

Det första stödjande materialet som släppts är med visst fokus på byggherren, då det är den aktör vars ansvar och uppgifter har förtydligats mest, men materialet vänder sig även till BAS P BAS U och generellt till alla aktörer.


Blendify Learning bevakar denna utveckling för att skapa marknadens mest kompletta utbildningar mot de som verkar eller kommer verka i rollen som BAS P BAS U,


Det stödjande materialet kommer att utvecklas och det kommer att finnas stöd till övriga aktörer senast när reglerna träder ikraft.


Om du söker en BAS P BAS U Utbildning online som redan nu tar höjd för både det kommande och nuvarande reglerna så erbjuder Blendify Learning en sådan kurs och abonnemang under 12 månader där samtliga uppdateringar ingår samt fortsatt access till ämnesexpert i relation till kursmaterial.


Läs mer härKommentare


bottom of page